Internetprovider AOL heeft in Groot-Brittannië een onderzoek uitgevoerd onder duizend online consumenten om een beter idee te krijgen in hoeverre online beveiliging en privacy voor hen belangrijke punten zijn.

De resultaten waren opmerkelijk: 84 procent van de deelnemers gaf aan niets los te willen laten over hun persoonlijke details, maar tegelijk bleek het percentage gebruikers dat deze informatie probleemloos prijsgeeft hoger te liggen.

Het ene zeggen en het andere doen

Jules Polonetsky, hoofd van de beveiligingsafdeling van AOL, gaf aan dat zijn onderzoekers een verschil opmerkten tussen wat gebruikers doen aan de ene kant en wat ze daadwerkelijk doen aan de andere kant als het gaat om het beschermen van privégegevens.

Maar liefst 89 procent van de gebruikers bleek namelijk zonder enig probleem persoonsgevoelige informatie prijs te geven toen daarom werd gevraagd in het onderzoek. De informatie waarom werd gevraagd betrof inkomensgegevens. Om deze gegevens te verkrijgen hoefde AOL niets anders te doen dan er simpelweg om vragen.

Verwachting ligt hoger dan de praktijk

Verder merkte de onderzoekers op dat de procentuele verwachting die internetgebruikers hebben om ten prooi te vallen aan fraude met privégegevens groter is dan de daadwerkelijke gevallen van fraude: 34 procent van de ondervraagden verwacht ten prooi te vallen aan credit card fraude, terwijl slechts 11 procent hier ook daadwerkelijk mee te maken heeft gehad.

Eveneens merkten de onderzoekers op dat hoe meer gebruikers wisten van de risico die het delen van persoonlijke informatie inhield, hoe minder bezorgd ze erover waren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een verhoogd niveau van zelfvertrouwen: hoe meer iemand van een bepaald onderwerp weet, hoe sneller ze denken dat ze onaantastbaar zijn ten opzichte van 'onwetenden'.

De pinguïn zegt: pas op

Om internetters meer bewust te maken van de gevaren die er loeren op het internet heeft AOL een campagne opgezet waar een schattige pinguïn de bezoekers wegwijs maakt in de wereld van cookies en advertentietechnieken gebaseerd op klikgedrag van consumenten. Ook krijgen bezoekers meer informatie over de bescherming van hun persoonsgegevens wanneer ze online zijn.

Richard Thomas, informatie commissaris van AOL, gaf aan dat er iets moest worden gedaan aan de grote verschillen tussen wat mensen zeggen en doen wanneer ze online zijn: "Door een praktische aanpak toe te passen op databescherming en privacy kunnen we de omgangsmanieren verduidelijken voor de meeste bedrijven die correct met persoonsgevens om willen gaan. Het is echter minstens zo belangrijk om individuele gebruikers bewust te maken van hun rechten en om ze stappen te laten ondernemen om hun eigen privacy te beschermen."