Dat blijkt uit stukken die dagblad Trouw en Webwereld hebben opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Inzet van de verzoeken was meer duidelijkheid te krijgen over de commissie-Kist, die onderzoek deed naar de meerkosten.

Vanavond geeft Kist tekst en uitleg tijdens een expertmeeting in de Tweede Kamer. Maar nu al is duidelijk dat het duister is wie de honderden miljoenen extra kosten gaat betalen.

Medio 2010 live

Vooruitlopend op de bijeenkomst heeft staatssecretaris Tineke Huizinga een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een planning voor de definitieve uitrol van het elektronisch vervoersbewijs geeft.

In de eerste fase medio volgend jaar moet de chipkaart ingevoerd zijn in alle regio's voor bussen, trams en metro's, terwijl de tweede fase door de NS in 2010 moet zijn afgerond. Dat bedrijf belooft zijn planning daarop aan te passen.

Onduidelijkheid

Maar door alle beveiligingsperikelen zijn er meerkosten. De commissie-Kist zou dat onderzoeken gedurende de maand april om op 7 mei uitleg te geven aan de belanghebbenden in een vergadering van de stuurgroep.

Die bijeenkomst is nog niet geweest en staat voor binnenkort gepland. Maar Kist geeft daarbij geen duidelijkheid wie de honderden miljoenen mag ophoesten.

Migratieplan

Maar er zijn meer beren op de weg voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, omdat ook de Royal Holloway University of London (RHUL) in een extra rapportage hamert op het belang van het hebben van een migratieplan. Dat moet volgens de wetenschappers toch wel binnen een half jaar na het verbannen van de strippenkaart in Rotterdam live zijn.

Voor het migratieplan moet duidelijk worden welke chip de huidige gekraakte technologie vervangt, hoe de overstap moet verlopen en wanneer het migreren begint. Deze laatste stap noemen de onderzoekers het drukken op de 'Go-knop' om het overschakelen te beginnen.

Ook blijft het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het drukken op de Go-knop en dus de beslissing over het verspreiden van nieuwe hardware voor de poortjes en de kaarten neemt. RHUL stelt de deadline op 30 juni 2009 voor het leveren van dat plan en hamert erop dat er encryptie gekozen moet worden op basis van een open algoritme.

De MiFare Plus-chip lijkt de hoogste ogen te gooien voor vervanging van de huidige chipkaarten. Zowel de commissie-Kist als RHUL suggereren dat een simpele overstap voor migratie noodzakelijk is. Juist die chip lijkt dat te kunnen leveren. NXP laat echter weten de MiFare Plus niet voor medio 2009 te kunnen leveren, terwijl hij eerder voor eind dit jaar op de rol stond.

Fraudebeheersplan

Om in de tussenliggende tijd de gevolgen van eventueel misbruik van de lekke technologie tegen te gaan, heeft het RET een fraudebeheersplan geschreven. Hierin staat wat er nou precies gebeurt mochten zaken massaal verkeerd gaan.

Dit plan moet van de RHUL echt bestaan om over te schakelen op de OV-chipkaart en de RET bevestigt dat ook te hebben gemaakt. Het vervoersbedrijf weigert echter inzage, terwijl het ministerie zegt het document niet te hebben.

Het is niet de enige informatie die met strubbeling werd verkregen. Op de WOB-verzoeken volgden geen reacties, waarna Webwereld en Trouw bezwaar aantekenden en dreigden met een kortgeding. Uiteindelijk werd tijdens het plannen van het kortgeding de informatie alsnog geleverd.