Amerikaanse olie-, gas- en elektriciteitsbedrijven hebben onlangs te kampen gehad met cyberaanvallen vanuit Iran, melden de Amerikaanse kranten Wall Street Journal en New York Times. De hackers wilden toegang tot systemen waarmee ze oliepijpleidingen en andere infrastructuur konden ontregelen. Er zouden aanwijzingen zijn dat het Iraanse regime achter de cyberaanvallen zit, al is er geen hard bewijs.

Stuxnet

Iran zou zijn mogelijkheden tot het voeren van een cyberoorlog hebben opgevoerd nadat het slachtoffer werd van de Stuxnet-worm, die schade toebracht aan zijn nucleaire installaties. Naar verluidt zouden de VS en Israël achter Stuxnet schuilgaan. Volgens hoge Amerikaanse ambtenaren zijn de recente aanvallen vanuit Iran geavanceerder dan eerdere hackpogingen bij Amerikaanse banken via DDoS-attacks. Ze zouden bezorgder zijn over de Iraanse activiteiten dan over de recente hacks vanuit China.

De Iraanse hackers zouden volgens de Wall Street Journal nog geen schade hebben toegebracht aan de Amerikaanse systemen, maar zijn wel reden tot grote zorg voor sabotage-acties bij de Amerikaanse autoriteiten. De intenties van de aanvallers waren duidelijk te zien aan de manier waarop ze op systemen binnen probeerden te komen.