Het wetsvoorstel is eind juli ingediend door partijleden van Berlusconi's 'Volk van de Vrijheid' en ligt nu bij de Kamer van Afgevaardigden. Het wetsvoorstel moet schendingen van copyright, patenten en handelsmerken tegengaan. Uit een analyse van het wetsvoorstel blijkt dat het een zeer strenge aanpak voorstaat.

One strike out

Internetgebruikers zijn, volgens het wetsvoorstel, af te sluiten van het wereldwijde communicatienetwerk. Dat kan al gebeuren wanneer iemand (een rechtenhouder of een burger) een internetprovider op de hoogte brengt van schendingen van auteursrechten, patenten of handelsmerken.

Internetproviders zijn daarnaast verplicht mee te werken aan een zwarte lijst van mensen die verdacht worden van schendingen van auteursrechten, patenten of handelsmerken. Voor mensen op die lijst geldt een verbod voor het krijgen van een internetverbinding.

De providers moeten daarnaast preventieve filters aanbrengen die auteursrechtenschendingen tegengaan, op straffe van aansprakelijkheid. Verder is het de providers dan verboden om sites te promoten of daarop te advereren als dat sites zijn die burgers mogelijk naar copyright-schendende sites leiden of op het bestaan daarvan wijzen.

Eerdere pogingen Berlusconi

Het wetsvoorstel sluit volgens analist Paoli Brini aan bij eerdere ACTA/wetgeving, maar is in strijd met huidige EU-regelgeving. De Europese Unie verbiedt het afsluiten van internettoegang zonder tussenkomst van een rechter. Brini is activist van de Italiaanse vereniging ScambioEtico ter bescherming van digitale rechten.

Dit is echter niet de eerste keer dat Italië wetswijzigingen behandelt die haaks staan op Europese regelgeving. Zo is er vorig jaar in Italië een wetsvoorstel ingediend waarbij YouTube-filmpjes door een overheidsinstantie gecontroleerd moesten worden. Die keuring moest dan voordat de video's geüpload mochten worden.

Teruggefloten door EC

Hiermee kon volgens Berlusconi pornografisch en gewelddadig materiaal worden geweerd, en tegelijkertijd auteursrechtenschending tegengegaan. Dit wetsvoorstel is uiteindelijk teruggefloten door de Europese Commissie.