Een eerste versie van het zogenoemde Juki Net-systeem ging vorig jaar al online, maar werd toen geplaagd door technische problemen. Verder bleek er veel tegenstand te zijn. Burgerrechtorganisaties vreesden voor privacymisbruik. Een verbeterde versie is sinds deze week online, maar controversieel is het systeem nog altijd. Zo weigeren diverse lokale overheden gebruik te maken van Juki Net, zo schrijft persbureau AP. In de gigantische database staan de elfcijferige nummers van de Japanse burgers. Hieraan zijn persoonlijke gegevens als geboortedatum, geslacht, naam en adres gekoppeld. Een privacyorganisatie hoopt bovendien via de rechtbank een verbod af te dwingen. Idee van de overheid is om diverse administratieve procedures te versnellen en de bureaucratie te verminderen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een paspoort. Alle weerstand is volgens de verantwoordelijke minister op een verkeerd begrip van het systeem gebaseerd.