De Japanse politie mag met de wet telefoonverkeer, faxberichten en e-mailtjes afluisteren. Dit is wel aan voorwaarden gebonden; er moet sprake zijn van het vermoeden van een ernstig misbruik. In de wet wordt gesproken van zaken als drugs, wapenhandel en georganiseerde moordpraktijken. Zoals in elk land bestond er veel tegenstand tegen een dergelijke wet. Vreemd genoeg was er weinig oppositie vanuit burgerrechtbewegingen. Tot de sterkste opponenten behoorde de telecommunicatiebranche. Zo protesteerde KPN-partner NTT DoCoMo tegen de aftapwet. Japan loopt met dit alles niet voorop. In de Verenigde Staten is de FBI al actief met haar supercomputer Carnivore. De overheid laat binnenkort een universiteit onderzoek verrichten naar het hightech-systeem. In Engeland heeft het parlement onlangs zijn fiat gegeven aan een tapwet. Ook de Nederlandse BVD kwam recent in het nieuws door het onderscheppen van e-mailverkeer. De dienst heeft bij dergelijke acties toestemming nodig van de minister-president en nog drie andere ministers. In het najaar vergadert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel waarin de bevoegdheid voor aftappen wordt verruimd. Als de wet doorgaat, is nog slechts één handtekening nodig. Bovendien zou de veiligheidsdienst ook via eigen antennes op trefwoord mogen vissen in allerlei elektronisch verkeer. Er zijn aanwijzingen dat de BVD dat al doet.