Om fraude met kentekens tegen te gaan is de toepassing van een RFID-chip een mogelijkheid die wordt onderzocht. Dat zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie tegen de Tweede Kamer. Eerst wordt een test gedaan met nieuwe chips, daarna gaat de minister bezien of het als kentekentoepassing wordt doorgevoerd.

Een nieuw soort RFID-chip

Drie aanbieders van "een nieuw ontwikkelde passieve RFID-chip" gaan een jaar lang een praktijktest doen met de chip op het Opleidings- en Trainingscentrum van het Ministerie van Defensie in Oirschot. De test start op 1 juni van dit jaar. Het nieuwe aan de chip is blijkbaar dat die alleen kan worden uitgelezen door "daartoe bevoegde personen of instanties die in het bezit zijn van een gecertificeerde reader met een hoog beveiligingsniveau." De praktijktest moet gaan uitwijzen of de chip altijd en overal goed is uit te lezen. Daarnaast wordt er een uitgebreide securitycheck gedaan.

Overigens is er al eerder gesproken over RFID-chips in kentekenplaten. TNO en de Rijksdienst voor het Wegverkeer waren al in 2011 helemaal voor en in 2013 werd er nog op Europees niveau over gesproken.

Het bewaren van vernietigde kentekens

Op dit moment zijn er nog omslachtige methoden om fraude tegen te gaan. Zo is daar de nogal cryptisch door Van der Steur omschreven bewaarplicht. Letterlijk zegt Van der Steur: "Het invoeren van de bewaarplicht leidt ertoe dat bij de export en sloop van voertuigen de vernietigde platen (of delen daarvan) moeten worden bewaard als bewijs van inname. Door een bewaarplicht van vernietigde kentekenplaten in te voeren, kan hier (steekproefsgewijs) op worden gecontroleerd." Hoe kentekenplaten na vernietiging nog kunnen worden bewaard, vermeldt de bewindsman niet.