De problemen doen zich voor wanneer gebruikers de 'unsupported versie' van IE7 bèta 1 gebruiken en de decemberpatches voor IE6 hebben geïnstalleerd.

Volgens Jeremy Dallman, projectmanager van de maandelijkse 'security bulletins', hebben testers meerdere fouten gerapporteerd. Zo toont IE blancopagina's bij het bezoek aan een site, worden meerdere vensters geopend en loopt de browser regelmatig vast.

IE7 bèta 1 plaatst een sleutel in het register wanneer gebruikers voor het eerst iexplore.exe openen. Die sleutel is niet goed geconfigureerd als IE6 en IE7 op hetzelfde systeem zijn geïnstalleerd, aldus Dallman.

Om het probleem te verhelpen, dienen gebruikers de bèta van IE7 van hun computer te halen en opnieuw te installeren. Gebruikers met SP1 kunnen volstaan door de desbetreffende sleutel uit hun register verwijderen.

Details zijn te lezen op het Microsoft Internet Explorer Weblog.