Het openstellen van een wifi-netwerk is niet geheel zonder risico's. Afgezien van de beveiligingstechnische risico's, kan een ondernemer ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is aangericht via zijn draadloze netwerk.

Het invoeren van een verplicht registratiesysteem met gebruikersnaam en wachtwoord is al voldoende om deze aansprakelijkheid fors in te perken. Dit blijkt uit juridische studie naar de rechten en plichten met betrekking tot draadloos internet, uitgevoerd in opdracht van Unité, Mobilander en IC trust.

"Gebruikers kunnen activiteiten op het netwerk ontplooien die onrechtmatig zijn, zoals het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal of het hacken van websites", licht onderzoeker Johan de Jong toe. "Bovendien is het bij strafrechtelijk onderzoek moeilijk vast te stellen wie de dader is."

De Jong adviseert daarom een wifi-netwerk altijd te beveiligen en een soort logboek met gebruikersgegevens bij te houden. De beveiliging voorkomt dat het netwerk ongewild kan worden aangewezen als 'openbaar netwerk'.

De Telecommunicatiewet eist namelijk dat houders van openbare netwerken deze bij de OPTA aanmelden en aftapbaar maken. Aanbieders van beveiligde draadloze netwerken worden gezien als doorgeefluik, waarmee ook de aansprakelijkheid wordt ingeperkt.