Cybercrime staat bij Justitie bovenaan op de agenda, maar wordt tegelijkertijd niet geregistreerd. Dat blijkt uit recente antwoorden van inmiddels oud-minister Hirsch Ballin op Kamervragen van de SP. Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde de vragen naar aanleiding van het nieuws van Webwereld over ‘exponentiële groei van cybercrime’ op basis van een rapport van het KLPD.

Niet te registreren

Maar die gerapporteerde megagroei is niet te staven met cijfers, want die zijn er niet. Want ook al is het een speerpunt van Justitie, cybercrime is een te breed en te vaag begrip om te meten. “Het kan zowel gaan om strafbare gedragingen die niet zonder ICT gepleegd hadden kunnen worden (zoals skimmen, spyware, computervredebreuk, phishing, botnets) als om meer traditionele strafbare gedragingen die met behulp van ICT zijn uitgevoerd (zoals het verspreiden van kinderporno, bedreiging, stalking, handel in illegale goederen, fraude),” schrijft Hirsch Ballin aan de Kamer.

“Door deze diversiteit valt cybercrime niet als apart fenomeen te registreren in de systemen van politie en justitie. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Leeuwarden (Verkenning cybercrime in Nederland 2009) dat de aangiftebereidheid bij cybercrime lager ligt dan bij de klassieke vormen van criminaliteit. Om deze redenen kan ik geen indicatie geven van het aantal gevallen van cybercrime.”

Wekenlang queries

Het probleem: het OM registreert alleen op wetsartikel. “Er wordt niet geregistreerd op onderwerp, maar alleen op het overtreden van een specifiek wetsartikel. Je kunt niet bij het OM vragen: druk eens op een knop hoeveel cybercrimezaken jullie hebben gedraaid. Daar zou een club ambtenaren waarschijnlijk weken mee bezig mee zijn”, verklaart een woordvoerder van het ministerie de situatie.

Het OM bevestigt dat. “Het werkt niet met een druk op de knop. Als we het wel kunnen leveren maar niet paraat is, dan duurt het minstens 2 a 3 weken, omdat er queries moeten worden uitgevoerd. Er zijn veel nieuwe vormen van criminaliteit, maar daar registreren we niet op. Zo zit het systeem niet in elkaar”, vertelt de woordvoerster van het Parket Generaal.

Wel externe cijfers

Maar specifieke cijfers zijn wel degelijk voor handen uit andere bronnen. Zo meldde Nederlandse Vereniging van Banken deze week nog exacte cijfers over skimming en fraude met internetbankieren. Waarom meldt het ministerie dergelijke cijfers niet?

“Dat klinkt een beetje flauw, maar daar is niet naar gevraagd. Er is gevraagd of je aan de hand van aangiftes kunt aangeven hoe veel cybercrime er is. Het antwoord daarop is nee, omdat het te divers is”, aldus de zegsman van Justitie.

Cybercrimeteam registreert niet

Dat is opmerkelijk, omdat Justitie al jaren geleden als specifiek doel heeft “zicht te krijgen op de aard en omvang van cybercrimezaken.” Darvoor loopt er een specifiek intensiveringsprogramma voor de aanpak van cybercrime. Er is inmiddels een landelijke cybercrime-officier.

En in elk regioparket is één officier belast met cybercrime. Kan die niet bijhouden welke zaken kwalificeren als ‘cybercrime’? Nee, zegt het Parket Generaal: “Die officier doet heel veel zaken. Dan zou die van alle zaken die hij doet moeten turven van wat wat is?”

WODC-onderzoek

Maar hoe kan het KLPD dan spreken van exponentiële groei als er geen cijfers zijn? “Dat is gebaseerd op onderzoek van andere organisaties, van bijvoorbeeld het WODC en de Dienst nationale recherche. Dat is niet de taak van het OM. Het is voor ons wat dat betreft ook van minder belang. Wij focussen op hoe we het kunnen aanpakken, hoe we het kunnen oplossen,” zegt de woordvoerster van het Parket Generaal.

Kamerlid Gesthuizen was niet bereikbaar, maar haar medewerker laat weten dat de SP geen genoegen neemt met de antwoorden van Justitie. “We zullen de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie om nadere uitleg vragen.”