Minster van Justitie Hirsch Ballin maakte gisteren de nieuwe tapstatistieken aan de Tweede Kamer bekend. Gemiddeld zaten in de eerste heft van dit jaar elke dag 2254 telefoons onder de tap, in totaal dus 13.223 telefoonnummers. Tachtig procent waren mobiele telefoons, twintig procent vast.

De cijfers zijn in lijn met eerder gemelde cijfers. Hirsch Ballin maakt afgelopen september tapcijfers over heel 2008 bekend. Vorig jaar zijn in totaal 26.425 telefoonnummers afgetapt, gemiddeld 1946 taps per dag. Hiervan waren 90 procent mobiele telefoons en 10 procent vaste telefoons. De SP eiste een Kamerdebat naar aanleiding van de cijfers.

Internationaal kampioen aftappen

In Nederland lopen ongekend hoge aantallen taps in vergelijking met veel andere landen. Zo is de statistische kans dat een Nederlandse burger onder de tap komt bijna 200 keer groter dan een Amerikaanse burger. Justitie houdt vol dat vergelijking met het buitenland niet opgaat, aangezien daar weer andere opsporingsmethoden populairder zijn en bovendien "de rechtstelsels te zeer van elkaar verschillen."

Internettaps 'niet meetbaar'

Het aantal internettaps blijft geheim. In september schreef Justitie dat dit niet bekend werd gemaakt "in het belang van de opsporing en de staatsveiligheid". Maar uit een wob-verzoek van ict-journalist Brenno de Winter blijkt dat Justitie een andere oorzaak geeft.

"Het is op dit moment niet mogelijk om op geautomatiseerde wijze, betrouwbare (valide) gegevens te genereren ten aanzien van het aantal taps op internet aansluitingen." Cijfers, voor zover al beschikbaar, zouden op handmatige wijze moeten worden gedestilleerd, een buitengewoon bewerkelijk en kostbaar proces, stelt Justitie. Het verzoek om internettapstatistieken wordt daarom "niet ingewilligd c.q. niet in behandeling genomen".

De Winter heeft de kwestie inmiddels aanhangig gemaakt bij de nationale Ombudsman. Justitie was niet direct bereikbaar voor commentaar.