Dat maakt minister van Justitie Hirsch Ballin bekend in een brief (pdf) en antwoord (pdf) op een spervuur aan vragen van verschillende Tweede Kamerfracties. In 2008 zijn in totaal 26.425 telefoonnummers afgetapt. Hiervan waren 90 procent mobiele telefoons en 10 procent vaste telefoons, schrijft de bewindsman.

Taprecord verbroken

Vorig jaar mei maakte Justitie voor het eerst tapstatistieken openbaar. Over de tweede helft van 2007 liepen er dagelijks gemiddeld 1681 taps. Dat gemiddelde is dus vorig jaar verder gestegen naar gemiddeld 1946 taps per dag.

Deze aantallen zijn overigens zonder de taps die de AIVD en zijn militaire evenknie MIVD zet, want die zijn staatgeheim. Dat geldt opmerkelijk genoeg ook voor het aantal taps op internetcommunicatie zoals VoIP. Op een vraag van de PvdA over de stand van zaken hierover, antwoordt de minister kortaf: "In het belang van de opsporing en de staatsveiligheid wordt deze vraag niet beantwoord."

Internationaal kampioen

De cijfers staan in schril contrast met veel andere landen, waar veel minder wordt getapt. Zo werden er bijvoorbeeld in de gehele VS in 2007 'slechts' 2208 taps uitgevoerd. De statistische kans dat een Nederlandse burger onder de tap komt is daarmee bijna 200 keer groter dan een Amerikaanse burger.

Volgens Justitie is een conclusie uit de vergelijking van cijfers over de taps in de verschillende landen echter niet te trekken, "omdat de rechtstelsels te zeer van elkaar verschillen." Zo mogen bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk afgetapte gesprekken überhaupt niet als bewijs dienen in een rechtszaak.

Uit de antwoorden van Hirsch Ballin blijkt verder dat Justitie het aftappen financiert met een potje circa 25 miljoen euro per jaar. Hier zitten de kosten voor het vertalen van opgenomen telefoontjes bij. Het Openbaar Ministerie spendeert jaarlijks ruim 10 miljoen aan tolken om afgeluisterde gesprekken te vertalen.

Effectiviteit niet gemeten

Verder wordt op geen enkele kwantitatieve manier bijgehouden of een tap ook daadwerkelijk heeft geleid tot een bijdrage in de opsporing en vervolging van verdachten. Ook van het aantal taps dat achteraf door de zittingsrechter als onrechtmatig wordt geoordeeld, wordt geen cijfermateriaal bijgehouden, erkent de minister.

Maar uit meerdere onderzoeken is volgens de minister zonneklaar gebleken dat aftappen 'een effectief opsporingsmiddel' is. Deze onderzoeken tonen aan dat met name de van de tap afgeleide resultaten 'sturing geven aan het rechercheonderzoek', schrijft Hirsch Ballin.