Op dit moment zijn internetproviders nog niet verplicht om alle surfgegevens van abonnees te bewaren. Korthals gaat dit echter tot op zekere hoogte veranderen. Hij wil de providers verplichten verkeersgegevens van díe abonnees te bewaren die verdacht worden van criminele praktijken via het internet. De anonimiteit van de particuliere surfer blijft overigens wel gewaarborgd. Korthals ziet af van de invoering van een 'elektronisch kenteken' om verdachten op te sporen. "De wetgever moet enige terughoudendheid betrachten als het gaat om het invoeren van zulke kentekens als dat buiten een concrete verdenking staat", aldus Korthals in een verklaring aan de Tweede Kamer. Kinderporno Op het gebied van kinderporno wordt de wetgeving ook aangescherpt. Zogenaamde virtuele kinderporno (kinderporno waarbij de afgebeelde kinderen niet daadwerkelijk zijn misbruikt maar waarbij fotomateriaal bijvoorbeeld gemanipuleerd is) zal ook strafbaar worden gesteld. Deze veranderingen hangen samen met een wetswijziging naar aanleiding van de totstandkoming van een internationaal verdrag om criminaliteit via het internet harder aan te pakken. De meeste landen in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid Afrika hebben al toegezegd hun medewerking te verlenen. Bij opsporing van criminaliteit op internet lopen opsporingsinstanties nu nog vaak tegen het probleem van de grenzen aan. Aangezien criminaliteit op internet vaak een internationaal karakter heeft, is besloten te komen tot internationale regelgeving. Nederland is genoodzaakt de nationale wetgeving aan te passen om in de pas te lopen met de internationale regelgeving. Minister Korthals van Justitie heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veranderingen die op stapel staan. Bij het volgen van een spoor op internet is het voor Justitie noodzakelijk te beschikken over gegevens over het verkeer op het netwerk. Dat wil zeggen: gegevens over waar vandaan, met wie, wanneer en hoelang is gecommuniceerd. Belgedrag Niet alleen op internetgebied wordt de wet aangepast. Ook wat het gewone telefoongebruik betreft wordt een verandering doorgevoerd. Op dit moment bewaren de telecommaatschappijen de belgegevens van klanten gedurende een bepaalde periode. "Wij gebruiken deze informatie primair om de rekening te bepalen, maar Justitie maakt regelmatig gebruik van deze gegevens in hun onderzoeken", zegt Martine Koreman van KPN Telecom. De pre-paidservice van mobiele telefoons is op dit moment nog gevrijwaard van deze verplichting. Daar wil Korthals tot op zekere hoogte ook verandering in brengen. Bepaalde gegevens moeten nu ook drie maanden bewaard worden. Het gaat dan om gegevens van bellers of surfers die als verdachte aangemerkt zijn door de rechter-commissaris.