Leaseweb is sinds 2009 bezig met een pilot waarbij uploads naar een niet nader genoemde fotowebsite worden gescreend op kinderpornografisch materiaal. Die pilot is volgens minister Opstelten van Justitie nu afgerond en geëvalueerd. In een update over de bestrijding van kinderporno, die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd, spreekt de minister over "een geslaagde pilot die diverse leerpunten heeft opgeleverd."

Foto's vergelijken met database KLPD

De uploads van foto's werden vergeleken met kinderpornoplaatjes die in een database van het KLPD zijn opgenomen. Die plaatsjes hebben codes, zoals in 2009 al eens uitgelegd door Alex de Joode, security officer bij Leaseweb. "Die md5-technologie maakt digitale vingerafdrukken van ongewenste afbeeldingen. De filter controleert of er match is met foto's uit de politiedatabase. Zo ja, dan blokkeert de klant van Leaseweb de user", zei hij toen.

Het grootste probleem is nu, zo zegt de minister, dat de werkwijze alleen bekende plaatjes signaleert en dat de verspreiding van kinderporno ook op andere manieren gebeurt, zoals via Tor-servers, peer-to-peer-verbindingen en besloten nieuwsgroepen. “Het effect op de verspreiding van kinderporno is in brede zin beperkt", merkt de minister dan ook op.

Onderzoek naar vervolg filtering

Opstelten zegt dat politie, het ministerie van Justitie en private partijen nu onderzoeken of en hoe zij een vervolg kunnen geven aan de pilot. Daarbij wordt ook gekeken naar de database van kinderpornografie van het KLPD. De ontwikkeling van die landelijke database loopt op schema, het "basisproces" voor afbeeldingen is volledig operationeel en de ontwikkeling van extra functionaliteiten is in volle gang.

De bedoeling is dat die database wordt gekoppeld aan de databases van andere landen en opsporingsinstanties. Nu is dat al gebeurd met de ICSE-database van Interpol en Nederland heeft het voortouw genomen binnen een EU-project om met vijf andere lidstaten, Europol en Interpol tot een betere uitwisseling te komen van de databases. Dat project, In-4-mation geheten, gaat in januari van start met het in kaart brengen van juridische en andersoortige barrières per lidstaat, schrijft de minister.