De directeur Cyber Security komt direct te vallen onder het cluster Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat is een nieuwe organisatie die voortkomt uit de samenvoeging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en verschillende onderdelen van het Directoraat Veiligheid, zo blijkt uit de vacaturetekst.

Steeds meer ict-dreigingen

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wordt cybersecurity steeds belangrijker. "Er is sprake van een toename van het aantal ict-dreigingen dat kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting", stelt het ministerie.

"Bij vele daarvan is sprake van een sterke nationale en internationale verwevenheid. Er komen ook steeds meer soorten bedreigers: terroristen, activisten, solistische dreigers, verwarden, cyberdreigers, zware criminelen en het wordt steeds makkelijker om effectief te bedreigen onder meer door de snelle uitbreiding van het gebruik van sociale media."

Internationaal aanspreekpunt

De directeur Cyber Security moet ervoor zorgen dat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatiesystemen gewaarborgd worden. Dit moet ten eerste gebeuren door het opzetten van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Binnen dat centrum wordt kennis van overheden, wetenschappers en bedrijven gedeeld en geanalyseerd.

Ook het Computer Emergency Response (CERT) team komt onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur te vallen. Namens het NCSC wordt hij ook aanspreekpunt voor internationale ict-problemen. Bovendien gaat de meldplicht ict-incidenten onder het Cyber Security Centrum vallen.

Kandidaten hebben tot 13 november om te reageren op de vacature.