Na ruim een jaar 'overleg met alle relevante partijen' is eindelijk de Telecomwet minimaal gewijzigd, zodat voor analytische cookies geen toestemming van de bezoeker meer nodig is. Het betreft feitelijk één nieuw zinnetje, maar de regering heeft van de gelegenheid gebruikt gemaakt om artikel Artikel 11.7a te herformuleren.

Geen toestemming nodig

Cookies die noodzakelijk zijn voor de geleverde dienst waren al uitgesloten van het toestemmingsvereiste, daar komt nu bij: "of - mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker - om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij."

Dat slaat op analytische cookies. De wetswijziging is naar de Kamer gestuurd en kan naar verwachting dit jaar in werking treden, aldus het ministerie van EZ.

Impliciete toestemming voor tracking cookies

Eerder was er al een Kamermeerderheid (en het kabinet zelf) voor versoepeling van de toestemming bij wel privacy-gevoelige cookies, zoals tracking cookies.

Dat moet nog steeds duidelijk worden vermeld, maar als de bezoeker doorklikt naar de site (zonder expliciet op een akkoord-knop te drukken) dan is er impliciet toestemming gegeven, is de communis opinio. Hiervoor hoefde de wet niet te worden aangepast, want de term 'expliciet' kwam er niet in voor.

Voor de liefhebber: hier de hele memorie van toelichting bij de cookiewet

Memorie Van Toelichting Cookiewet