Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurde deze week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin een wijziging van de Telecommunicatiewet staat beschreven.

De wijziging vloeit voort uit nieuwe Europese regels. In aanloop tot het wetsvoorstel hadden organisaties de gelegenheid hierop in te spreken en dat heeft ICT~Office dan ook gedaan. De meeste bezwaren van de ict-belangenorganisatie zijn genegeerd. Daarom gaat ICT~Office nu de lobby starten naar de Tweede Kamer-leden, laat woordvoerder Michel van Schie weten aan Webwereld.

Het wetsvoorstel bevat onder meer maatregelen om persoonsgegevens beter te beschermen, zegt Verhagen in een toelichting. Zo moeten internetproviders melden wanneer er een inbreuk heeft plaatsgevonden op de beveiliging van hun netwerk of dienst, als dat gevolgen heeft gehad op de bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten. De betrokkenen moeten direct op de hoogte worden gesteld.

Niet blij

Maar met die meldplicht is ICT~Office niet blij. “Zoals het nu is geformuleerd in de wet, is het onuitvoerbaar”, zegt Van Schie. Volgens hem zou naar de letter van de wet zelfs het even uitlenen van de eigen laptop moeten worden gemeld, omdat daar mogelijk privacygevoelige informatie op zou kunnen staan. Daarnaast wordt data in kleine pakketjes over netwerken getransporteerd en is het niet te doen elk datapakketje te controleren op privacygevoelige informatie.

Daarnaast wijst Van Schie erop dat er dan melding moet worden gedaan bij zowel telecomwaakhond OPTA als privacybewaker CPB. “Dat kan verwarrend werken. Wij pleiten voor één meldpunt.” Ook vindt ICT~Office dat een meldplicht “niet het juiste instrument is om de onvoldoende functionerende privacywetgeving te repareren.”

Wel blij

Wel is de ict-belangenvereniging blij met het versoepelen van de cookie-bepaling. In eerste instantie was het de bedoeling dat consumenten ondubbelzinnig toestemming moesten geven als bij het bezoek aan een webpagina een cookie wordt geplaatst. Op zich geldt die bepaling nog steeds, maar is de term “ondubbelzinnig” geschrapt. “Nu is het zo dat de instellingen van de webbrowser al voldoende toestemming is om cookies te plaatsen”, zegt Van Schie. “Dat vinden wij een winstpunt.”

De cookie-bepaling is al lang een onderwerp van discussie. De Europese Commissie wilde dat consumenten expliciet toestemming moest geven voor het plaatsen van cookies en dat advies had het vorige kabinet overgenomen. Later kwam de ministerraad daar weer op terug en dat standpunt is door het nieuwe kabinet overgenomen. Overigens wordt door sommige juristen betwijfeld of die cookies-bepaling zoals die nu voorligt, wel zal worden goedgekeurd door de Europese Commissie.