Het Kabinet heeft vanmiddag ingestemd met een pakket aan maatregelen op het gebied van het privacybeleid. Het kabinet verruimt de mogelijkheden tot verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt, maar die is nog niet gepubliceerd.

In levensgevaarlijke situaties moet de geheimhoudingsplicht wijken. Als voorbeeld noemt het kabinet kindermishandeling. Daarin kunnen artsen, advocaten en anderen geen beroep meer doen op de geheimhoudingsplicht die in hun beroep geldt.

Langer camerabeelden bewaren

Ook maakt het Kabinet het mogelijk dat burgers en bedrijven beelden van toezicht en bewakingscamera’s langer bewaren. Op dit moment mogen beelden 24 uur worden bewaard, maar het Kabinet gaat daar maar liefst vier weken van maken. Daarover hoeft het CBP niet te worden ingelicht door de camera-eigenaar. Het Kabinet wil hiermee het gebruik van cameratoezicht stimuleren.

Verder worden aanbieders van informatiediensten verplicht om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Het gaat onder meer om instanties als de belastingdienst, UWV, banken en verzekeringsmaatschappijen.

CBP mag meer boetes uitdelen

De meldplicht datalekken wordt opgenomen in de wet. In het geval van een calamiteit moeten de personen wiens gegevens het betreft direct op de hoogte worden gesteld. Ook het College bescherming persoonsgegevens (CBP) krijgt de melding. Dat krijgt meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen. Tegen boetes en het definitief rapport van bevindingen van het Cbp is straks bezwaar en beroep mogelijk.