Het kabinet heeft geen oren naar een pornofilter Britse stijl. Dat laat minister Ivo Opstelten van Justitie weten in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie, die eerder pleitte voor zo’n maatregel. Ook een onderzoek ernaar is niet nodig.

Porno is legaal, filter is onzin

“Porno is in Nederland niet verboden. Wij achten het daarom niet opportuun om van overheidswege aan te sturen op of onderzoek te doen naar een automatische blokkade. Bovendien is duidelijk dat een dergelijke blokkade uitvoeringskosten voor aanbieders van hardware met zich meebrengt terwijl door de gebrekkige effectiviteit van de filters het nut hiervan betrekkelijk is”, schrijft Opstelten.

Uiteraard kunnen mensen zelf een filter installeren of laten installeren om bepaalde websites of content onbereikbaar te maken. “Er zijn daarbij twee systemen te onderscheiden: white lists, die alleen als veilig beoordeelde sites toelaten, en black lists, die de voor jongeren onveilig geachte sites blokkeren”, legt de bewindsman uit.

In Groot-Brittannië is op stel en sprong een breed pornofilter ingesteld, dat slechts door volwassenen kan worden uitgezet. De mobiele operators hebben het filter reeds aangezet, de vaste isp’s moeten dit doen vóór het einde van dit jaar.

Waarschuwing bij 'illegale' zoektermen

Een goed idee vindt de ChristenUnie, die ook pleit voor een verbod op het tonen van kinderpornoplaatjes door zoekmachines. Opstelten geeft echter aan dat hij geen jurisdictie heeft over de populairste zoekmachines, aangezien deze in het buitenland zijn gevestigd. Bovendien weren Microsoft en Google al dergelijke afbeeldingen uit hun resultaten. Bing gaat in Engeland bij het zoeken naar kinderpornotermen zelfs een waarschuwing tonen dat gebruikers zoeken naar illegale content, meldt de minister.