Nederlandse netbeheerders worden verplicht om de komende jaren aan alle huishoudens slimme energiemeters aan te bieden. Die operatie moet in 2020 zijn voltooid, heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp besloten.

De slimme meters hebben voordelen voor energieleveranciers maar ook voor burgers, schrijft de minister. "Het uitgangspunt is om in de grootschalige uitrol alle huishoudens een op afstand uitleesbare meter aangeboden te hebben, zodat alle consumenten de mogelijkheid hebben meer inzicht te krijgen in hun eigen verbruik."

Al jaren omstreden

Er was de afgelopen jaren ook veel weerstand tegen de slimme meters. Het was een 'spionagekastje' dat bovendien makkelijk kan worden gehackt, aldus de critici.

De regering heeft meermaals de plannen aangepast en bijvoorbeeld besloten om de slimme meter niet te verplichten, weigeren kan.

Bovendien wordt 'schakelaar op afstand', zodat via de slimme meter het gas of de elektriciteit kan worden uitgeschakeld, uit de specificaties gehaald. "In de evaluatie is gebleken dat er restrisico's aanwezig zijn die een veilige en betrouwbare inzet van de schakelfunctionaliteit in de op afstand uitleesbare meter in de toekomst zouden kunnen bemoeilijken", schrijft Kamp. "De maatschappelijke impact van een dergelijk veiligheidsincident kan aanzienlijk zijn."

Het is de bedoeling dat nieuwe slimme meters dus geen schakelfunctie meer hebben. Maar bestaande meters mét schakelfunctie kunnen nog wel worden geplaatst, mits daar duidelijk over wordt gecommuniceerd, legt de woordvoerder van het departement uit.

Weigerpercentage onder de 2 procent

In de pilotfase bij 600.000 huishoudens weigerden 1,7 procent van de mensen een slimme meter. Bij 0,6 procent werd de meter naderhand 'administratief uitgezet', er worden dan geen meetgegevens op afstand uitgelezen en de meter functioneert als conventionele meter.

Update: uitleg woordvoerder over de schakelfunctie toegevoegd.