Het kabinet laat versneld een verkenning uitvoeren naar het opzetten van een Nederlandse clouddienst voor publieke en private vitale processen. Dat schrijven minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), zijn staatssecretaris Fred Teeven en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in een notitie aan het parlement. De clouddienst is onderdeel van een verkenning over 'gescheiden ICT-netwerken en -diensten'. "Doel is om na te gaan of in zulke gescheiden netwerken de privacy en de integriteit van data beter beschermd kunnen worden tegen storingen en cyberspionage."

Plasterk beloofde in een Kamerdebat de mogelijkheid voor een publieke Nederlandse clouddienst half november al te onderzoeken, maar dat zou nu versneld zijn

Mogelijk ook een EU-cloud

Ook de Europese Unie maakte onlangs bekend een eigen clouddienst op te willen zetten. Dat gebeurt als een reactie op de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de massale cyberspionage door de VS. "Mijn grootste zorg bij de cloud is niet zozeer dat de Amerikanen de code zouden kraken, want zij zijn niet de grootste 'bad guys' in de wereld, als wel dat anderen bij de informatie kunnen", zei Plasterk in november.

Hogere straffen hackers

In dezelfde notitie aan de Tweede Kamer staat ook dat het kabinet in de eerste helft van 2014 komt met een wetsvoorstel rond computercriminaliteit. Zo word het strafbaar gegevens uit een computer 'wederrechtelijk over te nemen', evenals het opslaan en publiceren van data die door misdrijf zijn verkregen, het 'helen' van gegevens. "Het uit een computer overnemen van gegevens over personen, en die gegevens vervolgens op het internet zetten, zijn verwerpelijke gedragingen waartegen adequaat strafrechtelijk moet kunnen worden opgetreden."

Ook worden de straffen op hacken zwaarder, waarmee de regering een recente Europese Richtlijn opvolgt. De maximale celstraf op computervredebreuk wordt verhoogd van 1 naar 2 jaar. Bij hackaanvallen met ernstige schade wordt de maximale straf verhoogd van 4 naar 5 jaar. Op het beheren van een botnet komt 3 jaar te staan.