Dat staat in de toelichting op de begrotingsstukken de ministeries op Prinsjesdag hebben gepubliceerd. Het gaat zowel om het voorkomen van grootschalige 'ict-verstoringen' als stroomuitval. Ook de respons op dit soort incidenten moet worden verbeterd, vindt het kabinet.

'De gevolgen van een onverwacht uitvallen van systemen, netwerken of diensten worden hierdoor steeds ingrijpender. Daarom moet de kans op uitval worden geminimaliseerd.', meldt EZ. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken is het departement een project gestart om de samenleving 'weerbaarder te maken bij langdurige uitval van energie, ICT en telecom'.

Responsplan

Een onderdeel is een nationaal responsplan voor ict en telecom bij incidenten. Daarbij worden onder meer Govcert en grote bedrijven betrokken, schrijft het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt de voorbereiding op een grootschalige griepuitbraak als aanleiding voor de nieuwe projecten.

Ook organisatorisch zijn er veranderingen op komst die het reageren op grote uitval van vitale infrastructuur, zoals internet, moet versnellen. Het kabinet zal in 2010 de zogeheten 'Landelijke Operationele Staf' een formele plaats geven in het systeem van crisisbeheersing. Een overkoepelend Ministerieel Beleidsteam gaat 'meer slagkracht en eenduidigheid te creëren bij crisis-besluitvorming op nationaal niveau'.

Oefening en AIVD

Beide ministeries gaat eind volgend jaar een grootschalige oefening houden op te testen wat er gebeurt als er een grote ict-storing zich voordoet.

De AIVD heeft in 2010 de aantasting van vitale ICT-infrastructuren als een van zijn onderzoeksterrein op de agenda staan, Het vaak bekritiseerde communicatiesysteem voor hulpdiensten, C2000, krijgt komend jaar een nieuwe softwareversie, meldt BZK verder. Daarvoor zal ook een deel van de hardware in het C2000-netwerk moeten worden vervangen.

Met vijf providers zijn volgens BZK afspraken gemaakt over het aanleveren van communicatiegegevens en het verwerken van tapbevragingen. 'Ook wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een werkbaar sturingsarrangement voor de providers waarmee geen afspraken zijn of worden gemaakt', staat er in de begrotingsstukken.