Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. Tijdens dat ronde tafelgesprek moeten onderwerpen aan de orde komen als doortrekking van de huidige wetgeving naar de volle breedte en diepte van het internet, de privacywetgeving, concurrentie en beveiliging.

Niet alleen telecombedrijven en pure internetspelers moeten zich volgens Kamp aan de Nederlandse en Europese regelgeving houden, maar ook app- en cloudaanbieders, softwareleveranciers en hardwaremakers.

Omdat veel bedrijven nogal grote multinationals zijn, ziet Kamp overigens in veel gevallen liever een Europees-brede aanpak. Daarnaast moet wetgeving vooral "een stok achter de deur" zijn en het bedrijfsleven niet te veel belemmeren.

Smartphone verandert alles

De huidige regelgeving en het regeringsbeleid bestaat sinds 2011, maar volgens Kamp is er sindsdien mede door de komst van de smartphone veel veranderd. Daardoor zouden enerzijds bedrijven zich aan de huidige wet- en regelgeving moeten houden, maar andere bedrijven glippen door de mazen.

Omdat het verder zo moeilijk is binnen het trage overheidssysteem van wetgeving de ontwikkelingen in de markt bij te houden, ziet Kamp ook meer in een permanent overleg met de markt, een voortdurende ronde tafel. Want de dominante spelers van gisteren, “zoals Hyves, Nokia en BlackBerry”, bepalen de markt van vandaag niet meer, ziet ook Kamp. Daardoor veranderen de gesprekspartners voortdurend.

Balanceren tussen commercie en privacy

Wat betreft privacy en daaraan verbonden de commerciele belangen van bedrijven, ziet Kamp vooral een rol voor Europa. De in de maak zijnde Europese regelgeving over privacy moet daarin leidend zijn. Wat betreft profiling, dat vindt Kamp een spanningsveld tussen vraag en aanbod, tussen markt en consument.

Ook netneutraliteit, waarvoor Kamp zeg zich in te spannen op Europees niveau, moet uiteindelijk bepaald worden in het spel tussen consument en aanbieder, waarbij de keuzevrijheid van de consument centraal staat, maar aanbieders daarin hun eigen commerciele belangen kunnen behartigen.