Coalitiepartijen VVD en PvdA willen het misbruik van valse identiteit en nepaccounts afzonderlijk strafbaar stellen met ten hoogste 5 jaar celstraf. Daartoe zullen die partijen donderdag en amendement indienen tijdens het debat over de kwestie, meldt RTL Nieuws. De kwestie speelde al eerder dit jaar, toen ook SP, PVV en D66 zich druk maakten over identiteitsfraude.

Nepaccounts strafbaar, parodie niet

Het gaat dan niet alleen om identiteitsroof voor crimineel gewin, maar ook nepaccounts die namens iemand smadelijke zaken verspreid.

“Wie identiteitsfraude en laster pleegt, moet gestraft worden voor beide vergrijpen, niet alleen voor laster,” aldus VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff tegenover Elsevier. Parodie-accounts blijven toegestaan, mits anderen er geen schade van ondervinden.

Apart artikel niet nodig

Maar volgens Rosalie Heijna, advocaat bij SOLV, is afzonderlijke strafbaarstelling van identiteitsfraude echter niet nodig. Door het huidige wetsvoorstel worden de bestaande strafrechtelijke instrumenten voor identiteitsfraude al aangescherpt.

“Het Wetboek van Strafrecht kent (zeker met de voorgestelde wetswijziging) voldoende middelen om de nadelige gevolgen van identiteitsfraude aan te pakken, zoals valsheid in geschrifte en oplichting”, blogt Heijna. Daarnaast biedt het civielrecht ook mogelijkheden om het fenomeen aan te pakken, middels onrechtmatige daad, recht op naam en voor bedrijven handelsnaamrecht en merkrecht.

Als de nieuwe wet, waarschijnlijk met amendement, in de Tweede Kamer wordt aangenomen, gaat die nog voor het zomerreces richting Senaat.

UPDATE: Kamerlid Klaas Dijkhoff heeft het voorgestelde amendement online gezet.