Dat blijkt uit een rondgang van Webwereld onder de kamerfracties. "We hebben daar in principe geen bezwaar tegen", zegt PvdA-kamerlid Attje Kuiken tegenover Webwereld. "Helaas zien we namelijk dat criminelen steeds inventiever worden."

Vorige week werd bekend dat de politie virussen en trojans inzet om computers van verdachten te onderzoeken en af te luisteren.

Op dit moment is de wettelijke status van het hacken van computers omstreden. Justitie-minister Ernst Hirsch-Ballin zegt in een overleg met de Tweede Kamer op dit moment de mogelijkheden te onderzoeken. Hij verwacht einde dit jaar te beginnen met een traject om deze praktijken in een wet te regelen.

Ernstige verdenking voorwaarde

"Als er een ernstige verdenking tegen iemand is, dan mag de politie aan opsporing doen. Dat gebeurt trouwens ook", weet haar CDA-collega Sybrand van Haersma Buma. "Het is niet zo dat dit maar in het wilde weg gebeurt."

De parlementariërs zien dit als een andere vorm van het afluisteren van verdachten.

"Voor ons is het een digitale inkijkoperatie. Uiteindelijk wil je toch criminaliteit aanpakken", stelt Arda Gerkens van de SP. "Je moet niet krampachtig vasthouden aan het feit dat het internet betreft. We kunnen toch niet toezien, terwijl de hele wereld hackt." Verder wijst ze erop dat de maatschappij ook verwacht dat de politie stevig inzet op het opsporen van misdaad.

Malware maken

Minder eensluidend is de reactie als het gaat om het schrijven van trojans en virussen. In Duitsland beperkte een rechter recentelijk het inzetten van de "Bundestrojaner". Voor de SP gaat een dergelijke maatregel te ver. "Als je virussen gaat gebruiken, dan ben je niet selectief bezig", meent Gerkens.

Als het ligt aan Fred Teeven van de VVD moeten bepaalde vormen wel overwogen worden: "In bepaalde situaties als terreur, georganiseerde misdaad en kindermisbruik zijn dit soms noodzakelijke technieken."

"Als je dat nodig hebt om de opsporing te doen en de politie voldoet aan de regels, dan kan het", meent PVV-kamerlid Hero Brinkman. "Je moet het doen op een manier die onderzoek mogelijk maakt", stelt Kuiken hierover. "Uiteindelijk is hacken toch hacken."

Van Haersma Buma brengt nog wel een nuance aan: "Het moet gaan om opsporing en niet om controle over alle Nederlanders. Ik zou het erg onverstandig als dat wel zou gebeuren."

Geen achterdeuren

De politici lopen niet bepaald warm voor de suggestie om softwaremakers te vragen een achterdeur in programmatuur te maken voor opsporingsinstanties. "Nee dat zou heel onverstandig zijn, want daar kunnen ook anderen misbruik van maken", stelt Kuiken. "Mensen moeten ook beschermd zijn." Andere partijen laten zich in vergelijkbare bewoording uit.

Voor de PVV zou zoiets een overweging zijn als achterdeuren misbruik-vrij zouden zijn. Brinkman:"Maar ik vind het niet waarschijnlijk dat zoiets door de Nederlandse overheid gevraagd zou kunnen worden. Dat is dus ook geen overweging."