Vrijwel alle fracties zijn kritisch over de plannen voor centrale opslag van vingerafdrukken en andere persoonsgegevens. Die bijna unanieme afkeurende reactie is gegeven in een commissievergadering over de centrale opslag van vingerafdrukken.

'Kan nog teruggedraaid'

De plannen liggen echter nog op tafel. "Er is nog geen enkele onomkeerbare stap genomen", zegt staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK).

De centrale opslag van vingerafdrukken en persoonsgegevens wordt overwogen om identiteitsfraude tegen te gaan. De database kan ook gebruikt worden door de Officier van Justitie om de naam van verdachten te achterhalen. Dit mag wettelijk gezien alleen als foto, vingerafdruk en geslacht van de verdachte bekend zijn. Dan kan de opdracht worden gegeven om de naam van de verdachte te achterhalen via de centrale database.

Paspoortwet op de schop

De komst van de database is vastgelegd in de paspoortwet, maar er wordt nu opnieuw kritisch naar de wet gekeken. De VVD wil bijvoorbeeld het debat over de centrale opslag heropenen. "Wat mij betreft, is er voorbijgegaan aan de kritiek", zegt Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert.

Volgens haar is het "buitengewoon onverstandig" om dergelijke gegevens centraal op te slaan. Een opmerkelijk standpunt van de VVD, want eerder was de partij niet zo kritisch over de database. "Wellicht is er sprake van voortschrijdend inzicht", zegt VVD-lid Hennis-Plasschaert

Er is een reële kans dat de database er in een ander vorm komt dan nu de bedoeling is. De paspoortwet moet waarschijnlijk op de schop omdat het aanstaande kabinet van plan is de geldigsheidsduur van paspoorten op te rekken van vijf naar tien jaar. "Als die wet toch open gaat, dan kan er ook verder aangepast worden", concludeert Mariko Peters van Groen Links. Staatsecretaris Bijleveld wijst erop dat die beslissing aan het nieuwe kabinet is.

AIVD waarschuwt

Tijdens de commissievergadering over de kwestie werd veelvuldig verwezen naar een rapport van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Die waarschuwt daarin voor de opslag van gegevens in een centrale database, zeker als dit gebeurt bij buitenlandse bedrijven. De vingerafdrukdatabase wordt namelijk aanbesteed, dus de kans is groot dat de opslag van de gegevens in handen van een buitenlands bedrijf komt.

Zowel de SP en PvdA als de PVV opperen dat het verstandig is om als er dan een database moet komen, dat beter intern kan gebeuren. Dat houdt in dat óf de overheid het zelf moet doen óf in ieder geval door een Nederlands bedrijf laat verzorgen.

Kan overheid niet zelf

Volgens de staatssecretaris zijn er op dit moment geen instanties binnen de overheid die een dergelijke database onder hun hoede kunnen nemen. Ook wijst ze erop dat dat de decentrale opslag van paspoortgegevens in commerciële handen is.

Bijleveld belooft de Kamer te informeren als er enige andere stappen worden ondernomen richting een centrale database. De Kamer kan zich vervolgens buigen over de kwestie.