De kans is groot dat de Nederlandse bewaarplicht binnenkort wordt aangepast of zelfs geschrapt. De Tweede Kamer maant het kabinet tot haast om de gevolgen van het baanbrekende vonnis van het Europese Hof dinsdag in kaart te brengen.

Intrekkingswet?

De hoogste Europese rechter maakt gehakt van de bewaarplicht. De richtlijn is te vaag, te breed en biedt geen waarborgen voor de privacy van burgers. Daarmee is de richtlijn niet proportioneel en dus ongeldig, aldus het EU-Hof.

In elk geval D66, SP en GroenLinks willen de bewaarplicht helemaal de prullenbak in. GroenLinks dreigde impliciet dat de Kamer zelf met een motie tot een intrekkingswet komt, als staatssecretaris Fred Teeven niet snel actie onderneemt.

Teeven liet op zijn beurt weten dat het arrest nog niet eens is gepubliceerd en het kabinet dit zorgvuldig gaat bestuderen voor het met een antwoord komt. Dat gaat nog zo'n acht weken duren, aldus Teeven. "We zullen tempo maken."

Datavorderingen gaan gewoon door

Teeven erkende dat het EU-Hof de Europese richtlijn dataretentie met terugwerkende kracht ongeldig heeft verklaard, maar dat heeft geen directe gevolgen voor de Nederlandse bewaarplicht, hoewel dat op die richtlijn is gebaseerd.

Ook benadrukte Teeven dat het vonnis geen gevolgen heeft voor de manier waarop opsporingsdiensten en veiligheidsdiensten data vorderen bij providers, want dat is op "andere wettelijke grondslagen" gebaseerd. Maar mocht de bewaarplicht sneuvelen is de vraag: welke metadata kunnen politie en AIVD dan nog vorderen?

Lees ook:

Nederlandse bewaarplicht niet direct ongeldig

Waarom de bewaarplicht zal blijven