Beide partijen eisen opheldering van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) over de onthulling van het aantal internettaps die de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) afgelopen jaren heeft gezet. Uit die cijfers blijkt dat Justitie en de geheime diensten AIVD en MIVD steeds meer taps op internetverbindingen laten uitvoeren. Ook al is het aantal vergeleken met de hoeveelheid telefoontaps nog zeer bescheiden.

Justitie ontdekt internet

SP-Kamerlid Arda Gerkens wil van de minister weten of deze cijfers overeenkomen met de registraties die het KLPD op last van het ministerie doet. Verder eist de partij dat er, net zoals bij de telefoontaps, een internationale vergelijking wordt gemaakt. "We weten inmiddels dat Nederland internationaal aan kop staat betreft het aantal telefoontaps. We willen nu ook weten hoe dat met internettaps zit."

Op zich vindt Gerkens de sterke stijging van het aantal internettaps de laatste jaren niet verbazingwekkend. "Dat is op zich niet gek. Justitie loopt altijd een beetje achter. Misschien hebben ze internet wat later ontdekt?"

GroenLinks is wel 'geschokt' door de sterke stijging en wil van de minister weten of deze "dwangmiddelenbevoegdheid niet al te lichtvoetig wordt gebruikt".

Zorgwekkender is dat de effectiviteit van taps nog steeds niet is bewezen. Gerkens: "Deze minister heeft nog steeds niet kunnen bewijzen dat hoe meer taps er zijn hoe meer boeven er worden gevangen." Ook GroenLinks eist duidelijkheid over de daadwerkelijke bijdrage van internettaps aan de opsporing en bestrijding van strafbare feiten.

Sleepnet

Volgens Gerkens is het eerder omgekeerd: "Hoe meer we tappen, hoe minder groot de kans dat we boeven vangen. Het probleem is dat Justitie vooral voor het laaghangende fruit gaat. Veel criminelen weten taps te omzeilen."

"Daarom wordt er van een verdachte ook vaak een kring van familie en relaties afgetapt. Dat gebeurt heel veel. Daar gaat ook soms iets mis. Bovendien is het een ernstige schending van de privacy van een grote groep mensen die zelf niet eens verdacht is. Als je zo breed tapt, ben je niet meer zorgvuldig bezig."

Beide partijen willen ook inzicht in de vergoedingen die providers krijgen voor het tappen. Die klagen steen en been dat ze de gemaakte kosten niet kunnen verhalen. De SP eist dat het vergoedingensysteem eenvoudiger wordt.

Motie

De SP heeft samen met GroenLinks en de VVD vorig jaar een motie ingediend om maximale openheid te geven over tapcijfers, óók openbaarmaking van de cijfers van AIVD en de MIVD. Die motie is echter nog niet in stemming gebracht en wordt nu als pressiemiddel ingezet.

Gerkens: "We hebben nog de motie liggen, die is aangehouden. Wat het kabinet nu doet weet ik niet. Half maart wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Komt er geen bevredigende verklaring dan brengen we de motie alsnog in stemming."

Marktplaatsfraudeurs tappen

Het CDA ziet geen beren op de weg voor de internettaps. "Ik neem hier kennis van. Ik ben niet verbaasd over deze cijfers. Internettaps zijn relatief nieuw. Je kunt internettaps niet links laten liggen, ik zie niet hoe je zonder kan. Ik sluit dan ook niet uit dat die stijging de komende jaren doorzet", aldus CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma.

Volgens hem is het logisch dat Justitie zware criminaliteit ook online aanpakt. "Er lopen steeds meer zaken via internet. Denk er maar aan hoeveel fraude er wordt gepleegd op bijvoorbeeld Marktplaats. Dan moet je er toch achter komen wie dat pleegt."

Zijn partij is pertinent tegen de motie om de cijfers van de inlichtingendiensten openbaar te maken. Van Haersma Buma: "We willen de staatsveiligheid niet in gevaar brengen."

Webwereld heeft nog geen inhoudelijke reacties op de kwestie gekregen van de Kamerfracties van PvdA en VVD.