Een aantal Kamerfracties is zeer sceptisch over het wetsvoorstel van minister Opstelten om het “presterend vermogen van de politie” te versterken. Zijn voorstel staat op gespannen voet met de grondrechten. Ook de Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, het CBP en de Orde van Advocaten hekelen het plan op verschillende onderdelen en gronden.

Notificatieplicht is stiefkindje

Een aantal partijen is evenals de adviesorganen zeer kritisch over het plan, en dan vooral het beperken van de notificatieplicht. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt weet uit eigen ervaring bij Justitie dat de notificatieplicht “een stiefkindje” is en als last wordt ervaren, vertelt hij aan Webwereld. In de praktijk blijkt Justitie zich er inderdaad niet aan te houden. Volgens een grove schatting van het ministerie zelf wordt er nu in 50 tot 60 procent van de gevallen geen (verplichte) notificatie gedaan.

Recourt erkent: “Het is praktisch lastig, maar die notificaties zijn er niet voor niets. Dat is een belangrijk principe." De PvdA doet echter geen harde beloftes om het omstreden voorstel van Opstelten tegen te houden. "Ik ga me niet vastleggen dat wij dit voorstel gaan blokkeren, maar we gaan er heel kritisch naar kijken.”

'Tegelijk met bezuinigingen is ongeloofwaardig'

De SP zal Opstelten het vuur aan de schenen leggen. “Ik ben er voorstander van dat we de politie beter in staat stellen hun belangrijke werk te doen. Maar er zijn belangrijke voorschriften, zoals de notificatieplicht. Die zijn er niet voor niets!", zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman tegen Webwereld.

Die voorschriften "kan de minister wel afschaffen met het argument dat daarmee het presterend vermogen van de politie wordt versterkt, maar als je tegelijkertijd bezuinigt op de politie en het OM dan vind ik dat niet geloofwaardig."

"Deze minister moet zuiniger zijn op de bescherming van de rechten van burgers. Kortom, ik heb nog veel kritische vragen over dit wetsvoorstel, en die ga ik binnenkort dan ook zeker stellen aan de minister”, aldus Kooiman.

Burgerrechten en privacy in het geding

Volgens de SP kan de minister beter eerst werk maken van zijn actieplan “minder regels, meer op straat”. Een concreet punt is et verbeteren van de berucht problematische ICT bij de politie en de dossieroverdracht naar het OM. Kooiman: “Daar zijn vanuit de politie veel klachten over en hier is veel winst te realiseren. Laat de minister daar eerst werk van maken!”

GroenLinks houdt inhoudelijk de boot nog af maar laat in een reactie weten: “GroenLinks vind het belangrijk om de rechten en privacy van burgers te beschermen. Aantasting daarvan bezien wij altijd met een kritisch oog.”

D66-Kamerlid Magda Berndsen reageert: “D66 is kritisch over dit wetsvoorstel en gaan goed kijken of dit voorstel wel voldoende waarborgen bevat voor de rechtspleging. Het kan niet zo zijn dat de politie eigenstandig dit soort opsporingsmiddelen gaat inzetten.

En we willen garanties dat de werklast omlaag gaat. Het argument dat de opsporing van ernstige misdrijven voorop staat is te simpel. Opsporing moet zorgvuldig en wel volgens heldere en toetsbare regels. We moeten ook voorkomen dat dadelijk in de rechtszaal bewijs ontoelaatbaar blijkt omdat politie en justitie buiten de rechtsstatelijke procesregels is gaan opereren.”

Het CDA wil nog niet reageren. "Wij moeten het wetsvoorstel nog bestuderen, dus nu een reactie is prematuur", laat Kamerlid Peter Oskam weten.

VVD en PVV hebben nog geen reactie gegeven op het wetsvoorstel. De Kamer neemt volgende week woensdag het voorstel in behandeling.

UPDATE: reacties D66 en CDA toegevoegd

Achtergrond: Wetsvoorstel Opstelten 'beknibbelt op de rechtstaat'