De SP, D66 en GroenLinks waren al tegen, net als de Partij voor de Dieren. Ook de ChristenUnie steunt het centraal opslaan van de vingerafdrukken niet langer. De SGP en PVV hebben nog geen definitief standpunt ingenomen, schrijft De Volkskrant. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen Webwereld dat "de minister zich orienteert en zijn standpunt nog moet bepalen". Een nieuw voorstel zou niet in de maak zijn.

De centrale opslag van vingerafdrukken is onderdeel van de nieuwe Paspoortwet, waar de Tweede Kamer twee jaar geleden mee instemde. De vingerafdrukken die burgers moeten afgeven bij het aanvragen van een nieuwe paspoort worden vooralsnog eerst decentraal bij gemeenten opgeslagen, maar een centrale database is in aanbouw. Op eerdere vragen vanuit de Tweede Kamer zei het Kabinet dat in het bouwen van die database “geen onomkeerbare stappen” zouden worden genomen. Toen al tekende zich een meerderheid af tegen de centrale opslag.

Onderzoek door Europese Commissie

Eerder deze week kondigde Eurocommissaris Reding al aan een onderzoek in te stellen naar het Nederlandse voornemen om te komen tot een centrale database. Dat gebeurde op aandringen van de Europese fractie van D66. Reding gaat bekijken of die centrale opslag niet in strijd is met Europese regelgeving op het gebied van privacy.

PvdA-kamerlid Pierre Heijnen heeft eveneens deze week aangekondigd dat hij opheldering zal vragen aan minister Donner over de totale pakket aan privacyschendende maatregelen die de Nederlandse regering in de afgelopen jaren heeft opgestapeld. Volgens de organisatie Privacy International voert Nederland de Europese ranglijst aan als het gaat om privacyschendende en –beperkende maatregelen. Heijnen verwacht vandaag nog antwoord van Donner.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) komt binnenkort ook met het rapport iOverheid dat onder meer ook de centrale opslag van de vingerafdrukken zal behandelen. Eerder liet de WRR zich vernietigend uit over dat plan, maar daarmee werd door het Kabinet nog weinig mee gedaan.

Burgers vangen bot bij rechter

Deze week werd de rechtszaak tegen de vingerafdrukkendatabase, die door Privacy First tegen de Nederlandse staat is aangespannen, in de kiem gesmoord. Privacy First en 21 individuele klagers werden niet ontvankelijk verklaard. De zaak werd daardoor niet inhoudelijk behandeld. Volgens Privacy First wordt er door gerechtelijke instanties “gepingpongd” met de belangen van de burgers.

Nederland is voor zover bekend het enige Europese land met plannen voor een centrale vingerafdrukkendatabase van burgers. Engeland heeft vorige maand de stekker uit zijn vingerafdrukkendatabase getrokken, omdat de nieuwe regering vond dat dergelijke inbreuken op de privacy buitensporig ingrepen op de rechten van de burgers.