Binnen een maand na het melden van de bug werd de patch door tweederde van alle it-admins uitgevoerd. Maar er is nog steeds een groep die dit niet heeft gedaan. Daarom is een groot aantal computers nog kwetsbaar, analyseert Kaminsky. In dit interview geeft hij een update over de huidige stand van zaken.