Voor elke dag dat Kaspersky het Nederlandse franchisebedrijf van eigenaar Dick Geheniau geen toegang biedt tot het licentieprogramma, moeteen de Russen 50.000 euro betalen. De rechter oordeelde verder dat Kaspersky Lab Benelux een bankgarantie moet afgeven. Die bestaat uit een storting van 2,9 miljoen euro op een derdenrekening, wat voor aankomende donderdag gebeurd moet zijn.

Claim afdekken

Deze bankgarantie zou een claim van Kaspersky moeten afdekken. Die claim ligt op het bedrijf van Geheniau vanwege achterstallige royaltybetalingen.

Volgens de rechter hebben de documenten die Geheniau naar voren heeft gebracht zwaarwegende consequenties. Zo heeft de Nederlander aannemelijk gemaakt dat zijn bedrijf een exclusieve verkoopovereenkomst had met Kaspersky. Ook bleek het aannemelijk dat hij tot lange tijd wel degelijk geld had gereserveerd voor de Russische opdrachtgevers.

Beslag niet opgeheven

Tenslotte vond de rechtbank dat de relatie in het verleden zodanig was dat de noodzaak van een snelle ontbinding van de overeenkomst geen sprake was. Wel werd het beslag op de rekeningen van Kaspersky Lab Benelux niet opgeheven om zo de rechter in de bodemprocedure daar nog een eigen oordeel te gunnen.

Daarnaast moet de rechter in de bodemprocedure bepalen of Kaspersky Benelux recht heeft op financiële tegemoetkoming van de Russische leverancier. Geheniau claimt een bedrag van twee miljoen euro vanwege gemiste inkomsten omdat Kaspersky buiten de Nederlandse franchisenemer verkocht aan eindklanten.

Voorlopige uitspraak

De voorzieningenrechter doet overigens een voorlopige uitspraak in afwachting van de werkelijke rechtzaak, de zogeheten bodemprocedure. Doordat Kaspersky Benelux door de acties van Kaspersky uit Rusland direct in de problemen kwam, kon het bedrijf een kort geding aanspannen om in ieder geval op korte termijn even door te gaan. Bodemprocedures hebben een gemiddelde looptijd van twee jaar.

Bron: Channelworld.