Dat stellen onderzoekers van HP Labs en van de Universiteit van Minnesota na het populaire programma onder de loep te hebben gelegd. Zij lieten het netwerk twaalf uur lang afspeuren naar bestanden waarvan zij vermoedden dat het niet de bedoeling is dat ze in de openbaarheid worden gebracht. Hiervoor ondernamen zij een geautomatiseerde zoektocht naar mailbestanden die op de harde schijf zijn te vinden onder de naam inbox.dbx. Deze Outlook Express-bestanden bevinden zich op bijna alle computers, bovendien kan van dergelijke files worden aangenomen dat ze privé zouden moeten zijn. Gedurende twaalf uur lang werd elke 90 seconde een zoekopdracht losgelaten. Het uiteindelijke resultaat was 443 gevallen van `onbedoeld bestandsdelen'. Deze gebruikers deelden niet alleen mailbestanden, maar bijvoorbeeld ook word-documenten en financiële gegevens.

Risico

Verder plaatsten de onderzoekers nep-bestanden met interessant klinkende namen als Credit Card.xls. Zij ontdekten dat deze door andere KaZaA-gebruikers meerdere malen werden gedownload. Conclusie is dan ook dat het gebruik van het programma een zeker risico inhoudt. De onderzoekers doen enkele aanbevelingen, vooral voor de makers van de software. Zo zou het programma een stuk helderder moeten zijn voor de gebruiker. Nu zou het vaak onduidelijk zijn welke bestanden precies worden gedeeld. Het programma waarschuwt nauwelijks als een onervaren gebruiker zijn hele schijf wil delen, aldus de onderzoekers, die de interface van het programma als `problematisch' betitelen. Met de latere versies zou al enige verbetering zijn geboekt, zo wordt er standaard een nieuwe map aangemaakt waarin de te delen bestanden worden geplaatst. Nog steeds is het evenwel eenvoudig om eigenhandig andere mappen te laten delen.