Het nieuwe virus, het zogenoemde KWBot virus, verspreidt zich op een zelfde manier als het Benjamin virus. Het virus heeft een lange lijst van verschillende actuele en zeer heftig op het internet uitgewisselde film- en softwaretitels. Om een paar te noemen: Sum of all Fears, Spiderman, Soldier of Fortune 2, Return to Castle Wolfenstein, Windows XP Professional, Playstation 2 emulator en Microsoft XP Upgrade. Evenals met het Benjamin virus is het voor de gebruik betrekkelijk eenvoudig een besmet bestand te herkennen. Een DiVX-film of iso-bestand is meestal honderden megabytes groot, het KWBot virus is slechts 19,6 KB. KWBot creëert op een getroffen pc een nieuwe map die wordt gedeeld met andere KaZaA-gebruikers. In deze map plaatst de worm een groot aantal bestanden met titels van bekende muziek en films. Deze zijn uiteraard ook besmet. Als een andere gebruiker naar een dergelijke titel zoekt, kan hij een besmet bestand binnenhalen, waarmee de verspreiding verder gaat. Om de pc te besmetten moet wel eerst een met KWBot besmet bestand worden geopend. Het downloaden van een bestand is niet voldoende. In tegenstelling tot het Benjamin virus kopieert het KWBot virus zich niet oneindig op de besmette computer. Wel is het volgens kenners mogelijk dat het virus een toename in internetverkeer veroorzaakt.