De KLPD weigert al enige maanden een beslissing te nemen over een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur dat gedaan is door internetvrijheidstrijder Rejo Zenger. In dat verzoek wil Zenger van de KLPD alle informatie ontvangen die te maken heet met Project Taurus, een project waarbij de High Tech Crime Unit van de KLPD samenwerkt met onder meer Fox-IT, de FBI en SIDN in de monitoring en bestrijding van botnets.

De KLPD heeft tot op heden geen beslissing genomen over dat WOB-verzoek, ondanks herhaaldelijk aandringen van Zenger en zelfs een in gebrekestelling, waarbij de KLPD per verzuimdag een bedrag moet betalen. Nu heeft ook de rechter zich erover gebogen. Het kost de KLPD nu 100 euro per dag als zij niet binnen twee weken alsnog een beslissing nemen op het WOB-verzoek, zegt de rechter.

Beslissing KLPD is nodig

Zonder een beslissing van de KLPD kan Zenger geen verdere procedure volgen om de documenten in handen te krijgen. Een afwijzend besluit, waar Zenger overigens rekening mee houdt, geeft hem de mogelijkheid daartegen in bezwaar te gaan. Volgens de wet moet een overheidsinstantie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken een beslissing nemen over een WOB-verzoek. Dat kan nog eens met vier weken worden verlengd. Die termijnen heeft de KLPD met maanden overschreden.

Project Taurus is het monitoring- en opsporingsonderzoek naar het botnet Bredolab. Het project is een internationale privaat-publieke samenwerking met onder andere Govcert, Fox IT, de Universiteit van Aken, de FBI en SIDN, zo schreef Webwereld al in 2010. Opvallend is dat het botnet tijdens de actie maandenlang in stand is gehouden om het te onderzoeken. Zenger wil daarvan het naadje van de kous weten.