Rejo Zenger van Bits of Freedom (BoF) heeft op eigen titel een verzoek ingediend bij de KLPD in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur om meer transparantie over Taurus, het project van de overheid en private organisaties om botnets te monitoren. Omdat de KLPD niet met documenten over de brug komt, wil hij dat een rechter de politie dwingt meer openbaarheid te geven over het project.

Zonder proces verbaal

“Toen het KLPD de ontvangst van mijn verzoek bevestigde, verdaagde zij ook de beslissingstermijn met vier weken", schrijft Zenger op zijn weblog. “Ook die termijn is inmiddels al lang gepasseerd en na mijn ingebrekestelling is er nog niets veranderd." Hij wil duidelijkheid of de privacy van burgers niet wordt geschonden.

Het ontbreken van informatie over het politieproject baart hem zorgen. “Het project wordt af en toe genoemd, maar er is eigenlijk nauwelijks iets over bekend", aldus Zenger. Vorige week bleek nog dat de politie telecomklantgegevens in de CIOT-database zonder proces verbaal of controle gebruikt. Volgens Zenger wijst dit soort gevallen op de noodzaak van transparantie.

Oprollen botnets

De High Tech Crime Unit van de KLPD werkt samen met organisaties als Fox-IT en het toenmalige Govcert om het oprollen van botnets mogelijk te maken. Taurus is een internationaal project waar ook de FBI bij betrokken is. De bedoeling is om de verspreiding van malware in kaart te brengen, botnets te lokaliseren en arrestaties te maken van bijvoorbeeld beheerders.

Bepaalde informatie ligt bij private organisaties en niet bij de overheid”, vertelt Zenger aan Webwereld. “Sommige gegevens mag de politie niet inzien.” Daarom is hij benieuwd naar de rolverdeling tussen publieke en private organisaties bij Taurus. “In hoeverre houden betrokken partijen klantgegevens bij?”

“Op deze manier wordt opsporing geprivatiseerd.” En dat gegevens bij private organisaties liggen, geeft weer een extra weigeringsgrond in de Wob-procedure.