Androids anti-piraterij bescherming uitgezet

Google heeft de nieuwe anti-piraterijsoftware uitgeschakeld die in de nieuwe Android-versie Jelly Bean (4.1) is toegevoegd. De feature zorgt ervoor dat sommige betaalde apps niet meer werken. Getroffen gebruikers moesten in sommige gevallen de app opnieuw installeren. Google heeft daarom de DRM-feature weer uitgeschakeld.

De code moet voorkomen dat betaalde apps op andere toestellen draaien dan die van degene die de app koopt. Er wordt een sleutel gegenereerd op basis van het toestel van de gebruiker die de apk download die ervoor zorgt dat de gekochte app niet op een ander apparaat kan draaien, tenzij de app opnieuw wordt gedownload via Google Play. De DRM-feature is uitgeschakeld en op Google Code is de status op 'FutureRelease' gezet.

Ceo's mijden LinkedIn

Zo'n 93 procent van de ceo's mijden het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Dat schrijft Zdnet op basis van een onderzoek onder 469 bedrijven uit de Fortune 500. De paar topmensen die wél een account hebben zijn allemaal man en komen grotendeels uit de technologiesector. De bedrijfsgrootte doet er overigens niet veel toe, ceo's van kleine en grote bedrijven zetten geen profiel op LinkedIn. Uit het onderzoek blijkt ook dat Europese topmensen met 12 procent iets meer op het sociale netwerk zitten.

FCC moet gsm-straling opnieuw onderzoeken

De FCC moet opnieuw onderzoek doen naar de voorgeschreven begrenzing van gsm-straling. Dat wil de Amerikaanse Government and Accountability Office (GAO). De FCC stelde in 1996 limieten in op de sterkte van radiosignalen. “Deze grenzen zijn mogelijk niet in overeenstemming met het laatste onderzoek en de testvoorwaarden stellen wellicht niet de maximale blootstelling aan straling in alle mogelijke omstandigheden", stelt de GAO.

Er is nog steeds geen onderzoek dat aantoont dat deze straling gevaarlijk is, maar de GAO wil het zekere voor het onzekere nemen. “Sommige onderzoeken suggereren een verband tussen straling en tumoren", schrijft de GAO. De dienst is een verlengstuk van de wetgevende macht in de Verenigde Staten (het Congres) en de aanbevelingen van de GAO worden meestal overgenomen.