Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van encryptieleverancier PGP. De financiële schade die bedrijven lijden door dataverlies is fors en groeiende. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Ponemon Institute heeft voor PGP een enquete uitgevoerd naar de kosten voor dataverlies.

Daaruit blijkt dat de totale kosten uitkomen op 6,6 miljoen dollar per incident. Dit betreft dus de waarde van de verloren data, de schade die de organisatie daardoor lijdt, de kosten voor het dichten van eventuele gaten, het informeren van betrokken bedrijven, het waarschuwen van klanten, en andere gevolgen.

Dollars per bestand

Per verloren bestand met klanteninformatie (record) lijden bedrijven 202 dollar schade. Dat was in 2005 nog ‘maar’ 138 dollar. Ponemon heeft in dat jaar dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. In 2006 en 2007 bedroeg de schade per record respectievelijk 182 en 197 dollar.

De 43 ondervraagde bedrijven gaven kostenschattingen op die uiteenlopen van 613.000 tot wel 32 miljoen dollar. Het aantal klantenrecords dat in die gevallen is buitgemaakt, varieert van 4200 tot 113.000 stuks.

Volgens Ponemon is de grootste schadepost het verlies aan klanten en daarmee misgelopen omzet. Zo’n 69 procent van de schade per record, circa 139 dollar, bestaat uit weggelopen klanten. Die afnemers zouden minder vergevingsgezind zijn en eerder overstappen naar een concurrent dan in voorgaande jaren.