Telecomwaakhond ACM (voorheen OPTA) dreigt KPN met dwangsommen omdat die gevraagde informatie in twee marktonderzoeken weigert te verstrekken. Het gaat om namen van KPN-medewerkers en enkele namen van contactpersonen bij zakelijke klanten.

KPN: ACM heeft namen niet nodig

KPN zelf vindt dat de toezichthouder "deze niet nodig heeft voor de uitoefening van haar specifieke taak" en stapt naar de rechter. De privacy zou in gevaar zijn, onder meer omdat die namen zouden kunnen uitlekken via WOB-verzoeken, aldus KPN.

ACM pareert de argumenten van KPN. Het belangrijkste, principiële punt: "Het is natuurlijk niet aan degene die onder toezicht staat om te bepalen welke informatie noodzakelijk is voor een onderzoek van de toezichthouder. Anders kunnen we ons werk niet serieus doen", aldus de zegsman van ACM in een reactie aan Webwereld.

Bovendien gaat het slechts om enkele tientallen namen en functies, informatie die bij wijze van spreke op LinkedIn staat.

KPN'ers met mogelijke dubbelrol

Het gaat in de ene zaak om enkele tientallen KPN-medewerkers, die zitting hebben in de zogenaamde Pricing Boards in de verschillende KPN-afdelingen. Deze afdelingen moeten strikt gescheiden zijn met zogenoemde chinese muren. Om dit te kunnen controleren wil ACM nagaan of er geen KPN'ers zijn die een dubbelrol hebben in meer dan één Board. Daarvoor heb je dus namen nodig, legt ACM uit. KPN was wel bereid de namen ter inzage te geven, maar de toezichthouder kan op die manier de feiten dan niet documenteren.

In de andere zaak gaat het slechts om een handvol namen van zakelijke klanten, zodat ACM de lezing van KPN over bijvoorbeeld contractonderhandelingen met die zakelijke klanten kan verifieren. "Dit zijn wat ons betreft geen onredelijke verzoeken. We zien de rechtszaak bij het CBb dan ook met vertrouwen tegemoet", aldus de woordvoerder.

Volgens KPN gaat het echter om 'heel veel namen'. "Alle namen die de documenten voorkwamen, zonder enig onderscheid," aldus de woordvoerder van KPN.

Bij WOB namen weggelakt

Ten slotte benadrukt ACM dat het zelf uiterst zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. En als er sprake is van een WOB-verzoek, wordt altijd met het bedrijf die de documenten heeft aangeleverd overlegd welke informatie, waaronder persoonsgegevens, wordt weggelakt.

Volgens KPN heeft ACM in het verleden soms namen toch niet onleesbaar gemaakt, waardoor de namen via een WOB-procedure bij de concurrent terecht kwamen.

Update: nog reactie KPN over gelekte namen en inzage toegevoegd.

UPDATE 2, 4 april: De rechter stelt KPN in het ongelijk, de telco moet de namen gewoon zwart op wit overhandigen als ACM dit eist. "Dat ACM over de namen van de contactpersonen wil beschikken, mede met het oog op het horen van deze personen, valt zonder meer te billijken. Het is niet aan KPN om te bepalen of ACM bepaalde gegevens al dan niet nodig heeft", aldus de voorzieningenrechter.