De Europese Commissie wil dat Microsoft zijn webbrowser Internet Explorer (IE) loskoppelt van Windows, zo werd twee weken geleden bekend. Maar het commissariaat van Mededinging schenkt geen specifieke aandacht aan het komende besturingssysteem Windows 7. De bezwaren tegen het koppelen van IE raken die aankomende nieuwe versie echter wel.

“Het EC-onderzoek is gericht op gedragingen van Microsoft in het verleden en heden, niet op toekomstige productplannen. Eventuele corrigerende maatregelen (remedies) zullen echter wel gericht zijn op de toekomst”, aldus woordvoerster Linda Cain van de EC-mededingingsafdeling tegenover Webwereld.

Het is mogelijk dat de Europese antitrustautoriteiten de softwareleverancier verplicht concurrerende browsers, zoals Firefox, mee te leveren. Microsoft noemt die mogelijkheid ook in documentatie die het in januari ingediende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission). Bedrijven moeten in dergelijke documenten waarschijnlijke risico’s voor hun bedrijfsvoering – en daarmee beurskoers – noemen.

VS: extra grondig

Anders dan in Europa wordt Windows 7 in de VS de komende maanden extra grondig onderzocht. De Technische Commissie (TC), die toeziet op Microsoft's naleving van het antitrustbesluit uit 2002. Sindsdien moet Microsoft met de regelmaat van de klok gedetailleerde informatie aan de TC overhandigen, zodat die haar controlerende taak kan uitvoeren.

Dat de TC Windows 7 op de korrel had bleek vorig jaar al, maar in aanloop naar de bèta heeft Redmond in december 2008 een berg nieuwe en aangepaste documenten over Windows-protocollen ingeleverd. Veranderingen in deze protocollen voor het komende OS resulteerde in 30 nieuwe technische documenten en 87 wijzigingen van bestaande.

Deze verse documentatie is voor de TC aanleiding om Windows 7 'extra grondig' te gaan onderzoeken. "Dit is zeer wenselijk gezien de significantie van de nieuwe documenten voor het hele project", concludeert de TC in het nieuwste statusrapport.