Een onderzoek onder 350.000 internetgebruikers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland, in opdracht van Skype, geeft een beeld van hoe mensen omgaan met updates. Het onderzoek is gehouden in het kader van een actieweek waarin een aantal softwareleveranciers aandacht vragen voor dergelijke updates. Het is nog niet best gesteld met de kennis erover, zo wil het onderzoek duidelijk maken.

De onderzoekers vroegen de notoire niet-updaters naar hun beweegredenen en aan de top van de lijst staat dat gebruikers bang zijn dat de softwareupdate die bedoeld is voor de betere beveiliging juist een aanval is op die beveiliging. Daarnaast worden de voordelen niet gezien, zou een upgrade te lang duren en is het voor velen onbekend wat een update zou betekenen.

Popup tot vijf keer weggeklikt

Van degenen die een popup krijgen waarin aangeraden wordt een update te downloaden en te installeren, zegt de helft dat zij die prompt zeker twee tot vijf keer moeten zien voordat ze de instructies volgen. Van de consumenten die wel weten wat de voordelen zijn van het updaten van hun software, heeft een kwart geen idee hoe zij kunnen nagaan of hun geïnstalleerde software een update nodig heeft.

Volgens de onderzoekers hebben mannen eerder de neiging de instructies van de updatewaarschuwing te volgen dan vrouwen. Duitsers volgen daarin trouw de instructies, Britten iets minder en Amerikanen hebben de minste behoefte om de updatenotificatie te gehoorzamen.