Sue Noyes, de baas van de zorginstantie die de magneto-optische schijf is kwijtgeraakt, stelt dan ook dat het onwaarschijnlijk is dat iemand de gegevens kan inzien. "We zijn er zeker van dat de data alleen ingelezen kan worden via specifieke hardware die we hier hebben en die niet langer in productie is", aldus Noyes.

Gegevens uit 2012

"Daarom is het onwaarschijnlijk dat de informatie die is opgeslagen op de vermiste cartridge door iemand buiten de organisatie kan worden ingezien." Ook denkt ze dat de kans groot is dat de schijf met gevoelige informatie nog ergens in het gebouw rondslingert. Wel biedt ze haar excuses aan voor het verlies.

Het gaat overigens wel om uitgerangeerde hardware, maar de patiëntgegevens zijn niet zo oud: ze zijn verzameld tussen september en november 2012 door ambulancepersoneel. Ze bevatten ingescande formulieren die door de behandelaars zijn ingevuld en hebben daarom volgens de zorgverlener enkel namen en adressen.