Volgens brancheorganisatie Nederland ICT moet de overheid geen eigen identiteitsproducten ontwikkelen, maar die overlaten aan de markt. Bijvoorbeeld de Belastingdienst kan zo van commerciële partijen eID-producten afnemen waarmee burgers zich bij de belastingen moeten identificeren.

ICT-branche bang voor concurrentie overheid

Nederland ICT is bevreesd voor een overheid die zelf eID-producten gaat ontwikkelen voor bijvoorbeeld Belastingdienst of in de zorg. Vanaf 2017 wil de overheid alle diensten digitaal aanbieden en de authenticatie van burgers bij die diensten door middel van de opvolger van DigiD, eID genaamd, laten doen. Maar daar ziet de ICT-branche flinke haken en ogen aan.

"Nederland ICT pleit ervoor dat marktpartijen hun eID-producten en diensten kunnen uitgeven en de overheid zich beperkt tot de belangrijke rol van het opzetten van het stelsel", schrijft de branchevereniging in een verklaring. "De overheid zou volgens Nederland ICT heldere eisen moeten stellen waaraan de markt moet voldoen en toezien op de naleving ervan. De overheid moet echter niet concurreren met de markt door zelf producten uit te geven."

'Overheid moet geen eigen eID's ontwikkelen'

Volgens Michel van Schie, woordvoerder van Nederland ICT, moet de overheid zich beperken tot het opzetten van het systeem en zich niet richten op de ontwikkeling van eigen eID's. "Die kunnen worden afgenomen van marktpartijen. Die investering van de overheid in de aanschaf van die identiteiten zal de ontwikkeling van eID versnellen."

Een andere mogelijkheid is dat de overheid haar burgers verplicht tot de aanschaf van eID's, maar dat zou de acceptatie van het product juist tegenwerken, vindt Nederland ICT. "En dan dreigt de adoptie van eID binnen het bedrijfsleven ook te vertragen", zegt de brancheorganisatie.