De demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink kreeg dinsdag hevige kritiek te verduren in de Eerste Kamer. De kritiek richtte zich niet alleen op het nog in te voeren Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar ook op de minister zelf, schrijft NRC Handelsblad. Het is de bedoeling om in de toekomst elektronisch patiëntengegevens via een landelijk schakelpunt uit te wisselen.

De Kamer hekelt de minister omdat de voorbereidingen voor het EPD al in volle gang zijn terwijl de Senaat nog niet heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Ook vragen verschillende partijen zich af of het EPD wel voorziet in een veilig communicatiesysteem, en ook of de de plannen niet uitmonden in een financiële strop. De senatoren willen voorkomen dat ze hun goedkeuring geven aan een onveilig en te duur ict-systeem, aldus het Nederlands Dagblad.

Moties

Er zijn verschillende moties ingediend. De PvdA wil de ontwikkeling van het EPD, die al in 2008 werd ingezet zonder dat de Eerste of de Tweede Kamer toestemming gaf voor het wetsvoorstel, tot nader order stopzetten. In ieder geval tot de wet officieel is aangenomen.

De VVD diende volgens Medicalfacts een motie in om een procedure te starten waarin burgers opnieuw bezwaar kunnen maken tegen registratie. Ook de SP signaleert dat de steun voor het EPD onder de Nederlanders steeds verder afneemt. Het wetsvoorstel stuit op veel kritiek uit de samenleving, ongeveer 500.000 mensen zagen al af van deelname aan het EPD.

Twee weken

Het wetsvoorstel van Klink is nog steeds niet helemaal af. Er moeten nog een aantal 'cruciale wijzigingen' in worden aangebracht. Die wijzigingen moeten eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer, en daarna nog door de Eerste Kamer. Het debat werd dinsdag opgeschort, de Kamer geeft Klink twee weken om te reageren op de moties. Vervolgens wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

Klink reageerde op de kritiek door te zeggen dat het stilleggen van de ontwikkeling van het landelijke EPD niet acceptabel is. Volgens hem worden er op dit moment voortdurend medische gegevens op onveilige wijze uitgewisseld.