De nieuwe landelijke databank met gestolen fietsen komt op 27 januari op internet te staan, meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Volgens AVc-voorzitter Guus Weeselink kan iedereen zo controleren of een aangeschafte fiets is gestolen. 'Fietsendiefstal werd lange tijd niet als zwaar onderwerp gezien. De techniek maakt de aanpak nu makkelijker, maar ook de houding van politie en gemeenten is beter geworden.' Nu hebben politiekorpsen eigen databanken waartoe bijvoorbeeld stadswachten geen toegang hadden, waardoor de pakkans van fietsendieven die naar andere regio's trokken laag was.

Momenteel zitten er volgens Wesselink nog te weinig gestolen fietsen in de landelijke databank. 'De korpsen zijn nog druk bezig met het handmatig invoeren van de gegevens. Ze hebben beloofd de informatie vanaf 1 januari 2007 in te gaan voeren.' Hij schat dat er nu enkele tienduizenden fietsen in het register staan. Het is nog niet bekend op welk adres de fietsendatabank te vinden zal zijn.

De databank bevat ook al 4,5 miljoen nieuwe fietsen die voorzien zijn van een rfid-chip. Fietsfabrikanten chippen nieuwe fietsen al enkele jaren. De database bevat chipnummers, framenummers, kleur en types. De chips hebben geen versleuteling. 'Dit zijn de meest simpele chips die er zijn', aldus Wesselink. Volgend jaar worden nog enkele miljoenen framenummers toegevoegd van fietsen zonder chip.

De eigenaar van een gestolen fiets moet aangifte doen en het framenummer en de kleur van het rijwiel doorgeven. In de databank markeert de politie die gegevens als gestolen. Of de site ook via mobiele telefoon en sms te benaderen zal zijn is nog niet duidelijk. 'Er wordt nog hard gewerkt aan de site. Ik hoop dat het op 27 januari af is.' Op die dag is het startsein van een nieuwe campagne tegen fietsendiefstal.

Tachtig procent van de politiekorpsen heeft eind deze maand al toegang tot de landelijke databank. De laatste korpsen worden de komende maanden aangesloten. De automatisering bij de korpsen is nog niet zover dat agenten lopend over straat fietsen draadloos kunnen controleren, zegt Wesselink. 'Er wordt bij korpsen nog gesproken over mobiele toegang tot de database.' Nu worden de rfid-scanners vooral gebruikt bij controle-acties en op de verzamelpunten van in beslag genomen fietsen.

In Nederland wordt het aantal fietsendiefstallen geschat op 750.000 per jaar. Het kabinet wil in 2010 het aantal fietsendiefstallen met 100.000 hebben teruggedrongen. De AVc verwacht dat die doelstelling door de nieuwe online databank wel wordt gehaald. 'Dat moet wel lukken als je ziet hoe goed alle partijen hier nu mee bezig zijn.'

Aan de databank wordt al meer dan drie jaar gewerkt. Na een advies van toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het online register van gestolen fietsen ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zo nu en dan vinden mensen overigens hun gestolen fietsen al terug via sites als Marktplaats waar ze door de dieven worden aangeboden.