De partijen protesteren tegen het oprichten van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), waarin veronderstelde wanbetalers worden geregistreerd. Het plan moet voorkomen dat mensen teveel schulden aangaan.

DSB

Het idee voor de landelijke schuldendatabase is afkomstig van het Leger des Heils, de gemeente Tilburg en DSB-oprichter Dirk Scheringa. Die topman van de gevallen bank heeft hard gewerkt voor invoering van het systeem.

Tegenstanders wijzen erop dat de negatieve registratie mensen onnodig brandmerkt. Bovendien zou de database overbodig zijn. Zij zijn een online handtekeningenactie begonnen in de hoop het tij te keren.

Verboden database

Op zich zou er geen probleem moeten zijn, omdat het College Bescherming Persoonsgegevens al tweemaal het systeem heeft beoordeeld en vernietigend heeft geoordeeld over de introductie van een dergelijke database. Zo kwam het CBP al tot de conclusie dat waarschijnlijk een op de drie burgers ten onrechte een registratie oploopt.

Voor staatssecretaris Klijnsma is zowel de afkeuring door het CBP als het risico van onterechte registratie geen reden het systeem niet in te voeren. Zij ervaart het belang van te grote schulden als een groter probleem.

Risicovol

"Er moet geen databestand komen, waarin privacygevoelige gegevens uit verschillende bronbestanden worden opgeslagen”, stelt Arie van Herk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. Opmerkelijk genoeg is de organisatie een van de partijen achter de handtekeningenactie, terwijlde leden van deze vereniging juist zelf geld verdienen met het bijhouden van gegevens over wanbetalers.

Van Herk's achterban kwam in het verleden wel eens in aanraking met het College Bescherming Persoonsgegevens. Toch kunnen de Handelsinformatiebureaus wel rekenen op de goedkeuring van de privacytoezichthouder. Voor Van Herk is vooral het risico belangrijk: “Een dergelijke oplossing is kwetsbaar, roept weerstand op bij de bevolking en vormt een aantrekkelijk doelwit voor mensen die misbruik van de informatie willen maken."

Overbodig

De protestsite kan ook op nadrukkelijke steun van Experian rekenen. Dat is opmerkelijk, want het bedrijf is zelf ook nog wel eens onderwerp van discussie door diens rapportages. Deze onderneming zou bij het LIS achter het net vissen, maar denkt zelf internationaal voldoende ervaring te hebben opgebouwd om registratie goed te regelen.

“In diverse landen zoals de Verenigde Staten wordt gewerkt met een ratingsysteem. Daar wordt niet het hele doopceel van een persoon gelicht”, vertelt Monique Groenewegen, voorlichter van Experian. “Ook is er al registratie van schulden door bijvoorbeeld BKR of onszelf. Het is mij echt een raadsel wat een LIS hier nog aan moet toevoegen.”

Eigen schuld

Volgens de Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden (BVVU) moet de oplossing niet gezocht worden in een database, maar vooral in de praktijken van geldverstrekkers zelf. “Het idee voor de LIS is van Dirk Scheringa en minister Gerrit Zalm, later Scherina's directielid en huidig onder discussie staande topman van de ABN Amro”, stelt de belangenorganisatie dan ook. “Alles onder het mom van bescherming van consumenten tegen, de veelal door kredietverstrekkers zelf veroorzaakte, overcreditering van inmiddels honderdduizenden Nederlanders.”