Leaseweb heeft het afgelopen jaar ruim 200 vorderingen gekregen van Nederlandse opsporingsdiensten. Dat maakt het hostingbedrijf bekend in een Transparency Report, naar eigen zeggen de eerste in zijn soort van een hostingprovider. De meeste Nederlandse vorderingen betroffen het verwijderen van kinderporno, 175 keer. 46 keer zijn persoons- en contactgegevens van klanten opgevraagd, 7 maal is er een image gemaakt voor opsporingsdoeleinden.

Veel NAW-vorderingen in Duitsland

Omdat LeaseWeb ook vestigingen heeft in Duitsland en de VS zijn ook daarover cijfers bekendgemaakt. In de VS is in 12 gevallen klantgegevens gevorderd, maar in Duitsland maar liefst 233 keer. Leaseweb-jurist Alex de Joode heeft geen verklaring voor dat laatste cijfer.

Dat er in Nederland veel kinderpornomeldingen zijn verklaart hij uit het feit dat veruit de meeste servers van LeaseWeb in Nederland staan en hier ook de meeste klanten zitten die user generated content sites hosten, beheren of uitbaten. Het rapport maakt ook melding van het offline halen van 60 servers van MegaUpload vorig jaar januari.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BOF) prijst het initiatief van Leaseweb. “Het is te hopen dat dit voorbeeld zowel in het binnen- als buitenland wordt opgepikt en dat wereldwijd vele bedrijven volgen", aldus Simone Halink. Eerder riep BOF op tot meer transparantie in opvragingen en vorderingen, na weigering van Justitie. Google maakt als sinds enkele jaren het aantal vorderingen bekend, daarna volgde Twitter en sinds kort doet ook Microsoft dit.

Fiat van ministerie

Maar mogen Nederlandse bedrijven dergelijke cijfers wel zelf bekend maken? In 2006 dreigde de overheid nog met vervolging van XS4ALL-directeur Simon Hania wegens schending van staatsgeheim als die provider het aantal taps bekend zou maken.

LeaseWeb heeft echter het plan aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voorgelegd, en die zagen geen probleem in het openbaren van de geaggregeerde cijfers, zolang het niet is terug te voeren op individuele zaken, vertelt de Joode aan Webwereld. In vervolgrapporten zal de hoster ook vermelden hoeveel vorderingen het heeft afgewezen.