In eerste aanleg ving de klager bot. De kortgedingrechter oordeelde dat publiciteit over zijn activiteiten "blijvend relevant" zijn. Google hoeft zoekresultaten die voor een veroordeelde onwelgevallig zijn niet te verwijderen.

Hij werd in 2012 veroordeeld tot zes jaar cel voor het opdracht geven van een moord. De moord ging overigens niet door. Hij is hangende het hoger beroep in de strafzaak op vrije voeten.

Privacy vs informatievrijheid

Ook in de civiele zaak tegen Google vecht hij door. Volgens de klager gaat het slechts om enkele links naar een 'apert lasterlijk' boek dat al uit de handel zou zijn genomen. Opmerkelijk is dat Google vrijwillig al aan enkele linkverwijderverzoeken van Van M. gehoor heeft gegeven.

Hij beroept zich naast de Nederlandse privacywet ook op het recht om vergeten te worden, zoals vorig jaar mei door het EU-Hof geformuleerd in het historische Costeja-arrest.

UPDATE april: Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kortgedingrechter, Klager vangt dus andermaal bot.

Hieronder het live verslag van de zitting bij het Hof Amsterdam:

11:44

Hoera, de zitting mag openbaar blijven! De eiser had het Hof verzocht om de zaak achter gesloten te behandelen, maar hij heeft verzoek ingerokken, omdat ik heb beloofd geen achternaam te noemen. Openbaarheid FTW!

11:44

advocaat Dieuwke Levinson-Arps van eiser pleit nu

11:46

advocaat: google is een piratenschip dat maar doorvaart en hier met contrbande nu aanlegt aan het IJdok (locatie Hod A'dam)

11:48

het gaat vooral om links naar een vermeend lasterlijk boek over Van M, dat uit de handel zou zijn gehaald, maar Google linkt er nog steeds naar

11:49

het boek heeft een pulpdood geleden, het was aprt lasterlijk, aldus advocaat

11:49

Google stelt: boek is nog verkrijgbaar, maar waar is het bewijs?

11:50

google heeft bedrieglijk gehandeld, boek is niet verkrijgbaar, Google zorgt voor 'trial by media'

11:52

in dat boek wordt Van M. met naam genoemd, maar is toch fictie, want in boek wordt de huurmoord uitgevoerd

11:52

feit en fictie lopen door elkaar, met als resultaat: laster

11:54

Van M is in 2012 wel tot 6 jaar cel veroordeeld, maar wegens plannen van een huurmoord, de moord ging niet door

11:54

in eerste aanleg ving Van M bot, hier stukje: http://computerworld.nl/beveiliging/83917-rechtbank-a-dam-google-hoeft-veroordeelde-niet-te--vergeten

11:55

dit is dus de civiele zaak tegen Google, vonnis in eerste aanleg http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:6118

11:55

Google handelt onrechtmatig, en haalt client door het slijk

11:56

Google heeft *handmatig* de autocomplete gemanipuleerd, zodat bij zoeken op de eiser zijn achernaam werd aangevuld

11:58

Destijds heeft Peter r de vries een uitzending gewijd aan deze zaak, mede op basis van die beelden is hij veroordeeld. hier de uitzending van Peter R: https://www.youtube.com/watch?v=LYB-4MDZFis

11:58

die uitzending was ook onderwerp van een rechtszaak, maar mocht worden uitgezonden.

11:59

kortom, het gaat om vrijheid van meningsuiting en het functioneren van Google versus het privacyrecht van de eiser.

12:01

advocaat Van M: de beelden van Peter R de Vries waren onvolledig en gescript, maar op basis daarvan is hij veroordeeld

12:01

de gesprekken met de vermeende huurmoordenaar was een toneelstukje

12:01

12:01

maar goed, dit gaat meer over de strafzaak, dunkt me

12:03

Google heeft de zoekresultaten gemanipuleerd door in autocomplete de link naar Peter r de vries te promoten

12:04

Overigens komt autocomplete van zoekmachines in het Costeja-arrest raakt niet voor, maar het heeft wel betrekking op recht om vergeten te worden

12:05

dit laatste is trouwens mijn mening, niet van de advocaat

12:06

mensen zoeken op de naam van de eiser, en vinden door Google zijn volledige achternaam. Google wil hem een trap na geven en publiekelijk veroordelen, aldus advocaat

12:07

Google dient gebruik initialen te respecteren, anders legt het de pers (die wel initialen gebruikt) woorden in de mond. dat is ook een vorm van censuur, betoogt de advocaat

12:09

Advocaat: Google heeft geen links verwijderd, die zijn automatisch verdwenen omdat Van M bronsites heeft aangesproken

12:10

de autocomplete toevoeging van achternaam plus Peter R de Vries deed Google handmatig om video op YouTube te promoten

12:11

je verzoekt om verwijdering, je krijgt het omgekeerde terug. Google maakt er opnieuw nieuws van door pushen van zijn naam en herpublicatie van artikelen

12:12

Google heeft online de duimschroeven bij de eiser aangedraaid

12:12

dat was pleidooi van Dieuwke Levinson-Arps

12:13

Nu Remy Chavannes voor Google met zijn pleidooi

12:14

Voorzitter Hof vreest ellenlang betoog, het is een pak papier. Chavannes krijgt 35 minuten

12:14

Anders dan eiser gaat advocaat Google meteen in op het Costeja-arrest

12:14

het linkverwijderrecht

12:15

dat recht gaat hier niet op, want de kwestie is actueel, de uitzending is recent, het omstreden boek is recent, en Van M is in 2012 veroordeeld

12:16

voorzieningenrechter had gelijk, vergeetrecht moet terughoudend worden toegepast

12:17

advocaat eiser komt met allerhande wilde beschuldigingen. advocaat Google: ik heb nog nooit zoveel onzin gehoord

12:18

vergeetrecht is geen standaard opt-out, stelt Chavannes, maar elke keer een afweging met specifieke afwegingen

12:19

er zijn veel criteria voordat een linkverwijderverzoek wordt gehonoreerd

12:20

criteria: ontoereikend, bovenmatig, niet meer ter zake dienend voor de verwerking van persoonsgegveens door een zoekmachine

12:21

als broninfo onrechtmatig is, moet je dat aanpakken. Google geeft slechts weer wat er op die pagina's staat

12:22

verouderde info kan door Google wel een vertekend beeld geven, dat schendt privacy, oordeelde het EU-Hof

12:22

heb het idee dat partijen compleet langs elkaar heen praten

12:23

advocaat eiser bleef maar doorgaan over strafzaak en autocomplete, Google duikt vooral in het Costeja-arrest

12:25

Google: Costeja-arrest geeft ruimte aan nationale privacywetten en andere grondrechten

12:26

Eerdere analyse van het kortgedingvonnis, waarvan nu hoger beroep is: http://computerworld.nl/beveiliging/83945-nederlandse-rechter-trekt-eigen-lijn-bij-vergeetrecht-terecht

12:27

recht om info te ontvangen en door te geven is ook grondrecht, stelt Google. dat is verankerd in Handvest en EVRM

12:28

als persoon rol heeft in openbare leven, gaat vergeetrecht niet op, zeker bij politieke of criminele kwesties

12:29

Dat heeft EHRM al eerder bepaald (al laat EU-Hof in Costeja het heel vaag)