Lexmark moet deze forse schadepost dus zelf incasseren. Dit ondanks het feit dat de diefstal zeer waarschijnlijk is gepleegd door werknemers van, of in ieder geval met handlangers binnen, opslagbedrijf Geodis Vitesse. Daarbij zijn diverse fysieke beveiligingsmaatregelen omzeild of simpelweg uitgeschakeld.

34 miljoen cartridges per jaar

Vitesse verzorgt al sinds 1997 de opslag en distributie van producten van Lexmark vanuit Venlo. De overeenkomst werd in juli 2004 verlengd. Verreweg het grootste deel van het opslagcomplex in Venlo (34.000 vierkante meter) wordt gebruikt voor opslag van goederen van Lexmark. Op jaarbasis verwerkt Vitesse circa 34 miljoen cartridges van die printerproducent.

Het complex is voorzien van een elektronisch inbraaksignaleringssysteem dat is aangesloten op de meldkamer van het beveiligingsbedrijf Intergarde. Het bedrijfsterrein is omheind met een gaashek en de toegangen zijn voorzien van slagboominstallaties en rolpoorten. Medewerkers van Vitesse en Lexmark hebben de beschikking over sleutels en of badges, afgestemd op hun functie. Lexmark was bekend met dit beveiligingsysteem en heeft daarmee ook ingestemd.

Nooit opgelost

Ondanks al deze beveiligingsmaatregelen zijn in oktober 2004 ruim negentigduizend cartridges gestolen. De diefstal is nooit opgelost, maar expertiserapporten van Vitesse zelf sluiten niet uit dat de diefstal van 'binnenuit' is gepleegd. De daders moeten namelijk de beschikking hebben gehad over een generale hoofdsleutel, diverse heftrucksleutels, een afstandbediening voor de rolhekken en zelfs van de ID-code van warehousemanager. Aan de deuren en sloten is namelijk geen braak geconstateerd.

De uitgereikte codes stonden open en bloot op de bedrijfscomputer. Alle medewerkers van de technische dienst hebben dat document in principe kunnen raadplegen. Opmerkelijk is dat ook de camera-installatie onklaar is gemaakt. De beelden werden vastgelegd op een harddiskrecorder die bij de diefstal ook is ontvreemd. De recorder bevond zich in een afgesloten kast in het kantoor van Lexmark, maar ook daar is geen schade geconstateerd. Het rapport zegt dat er in het algemeen sprake was van slecht sleutelbeheer.

De totale schade is begroot op 2 miljoen dollar. De verzekeraars hebben een lening aan Lexmark van 1,5 miljoen dollar verstrekt op voorwaarde dat het bedrag zou worden terugbetaald. Het eigen risico onder de polis bedroeg 500.000 dollar.

Twee jaar later pas

Pas in 2006 heeft Lexmark Vitesse voor de schade aansprakelijk gesteld, maar het bedrijf weigerde te betalen omdat Lexmark niet "binnen bekwame tijd" geprotesteerd zou hebben. Daarnaast ontkende het bedrijf dat er sprake zou zijn geweest van 'gross neglicence'. Het verlies betrof 94.779 stuks cartridges. Daar waar Vitesse 34 miljoen stuks op jaarbasis verwerkt, valt dit verlies onder de grens van 0,6 procent, zo betoogde het opslagbedrijf.

Het enkele feit dat het opslagcentrum beveiligd was en Lexmark met de wijze van beveiliging akkoord was, betekent niet dat Vitesse aan haar zorgplicht heeft voldaan, zo concludeerde de rechter. Vast staat dat de uitgifte van sleutels in het begin goed was geregistreerd, maar dat het sleutelplan later is verwaterd.

Maar 115.000 dollar boete

Toch oordeelde de rechter - zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde vonnis - dat er geen sprake was van "aan opzet grenzende roekeloosheid". Onder de overeenkomst hoeft Vitesse slechts 115.000 dollar te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente. Het is nog onduidelijk of Lexmark in hoger beroep gaat.