"Het is verboden dus waarom zou iemand dat doen?" Zo reageerde Trans Link Systems (TLS) in januari op het nieuws dat de OV-chipkaart definitief gekraakt is. Toen later bleek dat een gemanipuleerde OV-chipkaart een kaartjesautomaat van de NS plat legt, bepleitte de NS: “Ga niet zitten hobbyen, het is strafbaar. Hou er mee op. Betaal voor je reis, zoals het hoort.”

TLS, de NS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weigeren nog altijd het fundamentele probleem van de OV-chipkaart onder ogen te zien. Het systeem is incompetent. Door de slechte beveiliging zijn de doelstellingen (terugdringen zwartrijden en verhogen van de veiligheid) niet meer te realiseren. Bovendien vormt de huidige OV-chipkaart een substantieel risico voor de privacy omdat reisgegevens 7 jaar bewaard blijven.

Belachelijk

De oproepen van de NS en TLS zijn simpelweg belachelijk, omdat de organisaties laten zien dat zij nog altijd niet werken aan een oplossing voor de ondermaatse beveiliging van de OV-chipkaart. In plaats van de problemen oplossen, worden ontwikkelaars geïntimideerd en gepest.

Om te benadrukken hoe eenvoudig de OV-chipkaart gehackt kan worden, verloot Webwereld daarom 10 RFID readers onder zijn lezers.

Inschrijven voor deze actie kan op: www.webwereld.nl/rfid

Met deze actie willen we de mislukking van de OV-chipkaart verder onder de aandacht brengen. De enig juiste plek voor dit geflopte project is de vuilnisbelt. Webwereld roept minister Melanie Schultz daarom op om het project onmiddellijk stop te zetten. In afwachting van een veilig alternatief adviseren we om de strippenkaart en het papierentreinkaartje te handhaven.

Disclaimer: Deze actie is bedoeld om op ludieke wijze de problemen rond de OV-chipkaart onder de aandacht te brengen. Wie de OV-chipkaart hackt, handelt in strijd met de gebruikersovereenkomst en overtreedt de wet en kan daarom strafrechtelijk vervolgd worden. Webwereld raadt het kraken van de OV-chipkaart ten stelligste af.